Apie statybas, atvėsimą ir pažymas – Kas vyksta Kaune

Apie statybas, atvėsimą ir pažymas

Mano aplinkoje nėra nė vieno nekilnojamojo turto vystytojo. Artimieji taip pat su statybomis niekaip nesusiję, tad, atvirai sakant, iš pradžių visai jokio noro neturėjau gilintis į problemą, kurią portalui „Kas vyksta Kaune“ „įpiršo“ vilnietis statybų verslo atstovas Darius S. Bet iš jo sužinojus, kad keliami klausimai aktualūs dar keliems šimtams statytojų, pasirašiusių Seimui skirtą peticiją, tačiau gavusių neigiamą atsakymą (kad ji nebus nagrinėjama), teko susidomėti, kas dabar, jau po priimtų įstatymo, reglamentuojančio statybas, pataisų, kliūva daliai visuomenės.

Jei Dariui S. bei jo kolegoms nepatinka gerokai išaugusios pažymų apie nebaigtą statybą ar deklaracijų apie jos pabaigą išdavimo kainos, tai juk negalim nutylėti fakto, jog jos auga ir visose kitose srityse, kur prekiaujama bei teikiamos paslaugos.

Štai, viena iš įmonių (steigėjų neskelbianti viešoji įstaiga), kurios paslaugų brangumu portalui skundžiamasi, savo internetinėje reklamoje taip atvirauja: „Mūsų kolektyvo nariai ankstesnėse darbovietėse sukaupė didelę patirtį tiek rengiant, tiek dalyvaujant rengime Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo bei juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatas, tiek praktiškai taikant minėtus teisės aktus (statybos leidimų, pažymų, deklaracijų, patikrinimų aktų išdavimo organizavimas, jų teisėtumo tikrinimas, skundų nagrinėjimas, taikos sutarčių pasirašymas teisminiuose procesuose ir kt.), tiek vykdant veiklas statinių projektavime, tiek statybų aikštelėse“.

Ir visai nemeluoja taip teigdama viešoji įstaiga „Statybos ir projektavimo sisteminimo centras“, kuriai dabar vadovauja Laura Nalivaikienė – teisininkė, buvusi ilgametė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) vadovė.

Laura Nalivaikienė / DELFI, K. Pansevič nuotr.

Jau seniai atvėso…

2017-aisis portalas 15min.lt. skelbė: „Šių metų pradžioje ilgametė inspekcijos vadovė paliko postą ir perėjo į kitą barikadų pusę. Dabar ji bendradarbiauja su advokatų kontora „Sorainen“, kuri atstovauja ne vienam problemiškam statytojui. (…) Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad L. Nalivaikienė pažeidė įstatymą. Konstatuota, kad ji nesilaikė vienerių metų atvėsimo laikotarpio ir atstovavo verslininkų interesams statybų sektoriuje, nors to daryti negalėjo.

Įstatymas neleidžia asmeniui, nustojusiam eiti pareigas valstybės tarnyboje, vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms. (…) VTEK pažymi, kad L. Nalivaikienei šiuo metu dar galioja draudimas dirbti savo kontroliuotoje srityje, ji po VTEK sprendimo taip pat nebėra laikoma nepriekaištingos reputacijos asmeniu“.

Belieka pridurti, kad Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje buvusi L. Nalivaikienės pavaduotoja dabar pati vadovauja VTPSI. O internete prisistatydamas „Statybos ir projektavimo sisteminimo centras“ klientus patikina, jog veiklą vykdo nuo 1992 metų. Kokiu vardu anksčiau vadinosi, koks jos statusas buvo, įmonė kukliai nutyli, nors viešosios įstaigos ne su Nepriklausomybės atkūrimu Lietuvoje atsirado.

Bet užtat „…centras“ nepasikuklina pasigirti, kad jo darbuotojai, turėdami 30 metų patirtį, gali „geriausiai įsiklausyti į savo klientų poreikius, spręsti jų individualius iššūkius. Įstaigos darbuotojai – įvairių sričių specialistai: ekspertai, projektuotojai, techniniai prižiūrėtojai, statybos darbų vadovai, statybos ir aplinkos inžinieriai. (…) Teikdami visą paslaugų paketą, mes sumažiname netinkamos kokybės ir finansinių nuostolių riziką“.

Griežtinant projektuotojų, ekspertų, statybininkų ir tikrintojų atsakomybę

Pasak įstatymų pataisų rengėjų, tikėta, jog jos leis tiksliau įvertinti planuojamą statyti statinį ir projektui turinčius pritarti subjektus. Taip pat paskatins visuomenę aktyviau dalyvauti statybų procese, žinoma, ir pareikalaus daugiau visų tame procese veikiančiųjų atsakomybės. Ar tikrai visi kontrolieriai yra sąžiningi ekspertai, o kiek tikrintojų apsiriboja tik pažymų surašymu bei patvirtinimu, tikrai nesužinosim. Ir kada pasimatys konkretūs įstatymo griežtinimo vaisiai, tikriausiai, pats ministras Simonas Gentvilas neatsakys, nors tam tikros statybų patirties ne vien iš raštų yra sukaupęs.

Taip jau sutapo: kai vis daugiau buvo kalbama apie intensyviai brandinamas statybų įstatymų pataisas, trumpo „atvėsimo“ nuo tiesioginio darbo prireikė ir Aplinkos ministerijos vadovui. Kada pajūryje jo statomame name nuvirto laiptai, ministras žurnalistams aiškino, jog statybininkus rado pagal skelbimą. („Visi derinimai vyko nuotoliniu būdu, gyvai net nebuvome susitikę“. lrytas.2021.04.16.). Todėl ministrui prisiėjo laikinai nusišalinti nuo dalies savo pareigų, nes jos – tiesiogiai susijusios su statybas kontroliuojančiomis institucijomis.

Įdomu tai, kad dar anksčiau, kai į privatų sektorių perėjo dirbti buvusi Statybų inspekcijos vadovė, ir Aplinkos ministerija ieškojo, kas galėtų ją poste pakeisti, viceministrė Rėda Brandišauskienė BNS agentūrai 2018-ųjų kovą aiškino: „Tai nėra paprastas klausimas, tai – labai atsakingos pareigos, reikia ir kompetencijos, ir sąžiningumo, ir kitų savybių. Tuo pačiu jos nėra labai patrauklios, nes pati kontrolės funkcija – ji užprogramuota kaip negatyvi“.

Ministerijos paskelbto konkurso laimėtoja tapo laikinai VTPSI vadovavusi buvusi A. Nalivaikienės pavaduotoja. Jos buvusi viršininkė, kaip žinome, vadovauja toje pačioje statybų kontrolės sferoje veikiančioje įstaigoje. Nė viena iš šių moterų viešai nekonkretizuoja, kokių įstatymo pataisų rengime sudalyvavo ir kaip dabar vysto anksčiau drauge bedirbant valstybinėje tarnyboje įgytus ryšius. Dera priminti, jog statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tikrinimo tvarkos aprašas buvo patvirtintas VTPSI viršininko 2013-01-16 įsakymu.

Statybos / Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Dalis inspekcijos funkcijų pernai perduota į privačias rankas

„Priėmus Statybos įstatymo pakeitimus, nuo 2022 m. gegužės 1 d., dalis VTPSI vykdytų funkcijų, susijusių su statybos užbaigimu ir nebaigtos statybos tvirtinimu, perduota atestuotiems statybos dalyviams – statybų ekspertizės paslaugas teikiančioms įmonėms. Statytojų surašytas deklaracijas apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracija) ir pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių (toliau – pažyma), teikiamas Statybos įstatymo 28 ir 39 straipsnių nustatyta tvarka, tvirtina ekspertizės įmonių įgalioti atestuoti ekspertai“, – tai citata iš Aplinkos ministerijos kanclerės Sigitos Vasiljevaitės išsamaus atsakymo į Dariaus S. skundą, kuris, pasirodo, iš pradžių ne ministerijai buvo parašytas.

Vasarį Dariui S. pranešta, kad „ministerijoje atkreiptas dėmesys į Seimo kontrolieriaus 2023-01-26 raštą „Tarpininkavimas sprendžiant skundo problemą” (toliau – raštas) ir kartu persiųstą Jūsų 2023-01-18 skundą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų, negauto iš VTPSI atsakymo į Jūsų 2022-09-12 prašymą ir kt.“

Nors, kaip patikino ministerijos kanclerė, įstatymai bei kiti teisės aktai ministerijai „nesuteikia įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatas ir jų taikymą, nagrinėti konkrečias situacijas ir daryti šių situacijų vertinamojo pobūdžio išvadas, vertinti kitų valstybės ar savivaldybės institucijų pateiktus išaiškinimus ar priimtų sprendimų teisėtumą“, Dariui S. buvo pateikta ministerijos specialistų nuomonė, perspėjus, jog ji „nelaikytina oficialiu teisės aiškinimu ar sprendimu konkrečioje situacijoje“.

„Kaip ir anksčiau, deklaracijų ir pažymų tvirtinimas vyksta Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Pažymėtina, kad Statybos įstatymo pakeitimais buvo siekiama didinti skaidrumą minėtoje srityje, kadangi iki Statybos įstatymo pakeitimo įsigaliojimo (iki 2022-05-01), VTPSI, teikdama deklaracijų tvirtinimo, pažymų išdavimo paslaugas ir vykdydama šių administracinių paslaugų teisėtumo kontrolę, turėjo kontroliuoti pati save. Toks modelis buvo neracionalus ir ydingas korupciniu požiūriu.(…) Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertizės įmonėms perdavus deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugų teikimą, VTPSI pavesta šių paslaugų teikimo teisėtumo kontrolės funkcija“.

O kad į vilniečio Dariaus S. pernykštį, rugsėjo 12-osios, prašymą VTPSI raštu atsakė tik šių metų vasario 15-ąją, nesilaikydama Viešojo administravimo įstatyme nustatytų terminų, tai „už laiku nepateiktą atsakymą VTPSI Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento atsakingam darbuotojui pradėta tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūra“, – pranešė ministerijos kanclerė.

Statybų kaštus augina ne tik medžiagų ar darbo jėgos kainos

Ne taip seniai Lietuvos statybų rinkoje atsirado infrastruktūros mokestis, skaičiuojamas nuo statomo bendrojo ploto. Statybas šalyje brangina ir kiti dalykai, tad daug kas pranašauja, jog vis daugės tokių piliečių, kuriems nepasiekiama svajone liks siekis pasistatyti kad ir nedidelį individualų namelį, net ir turint iš močiutės paveldėtą žemės sklypą.

Neseniai stebėtas vos tik suprojektuotų, bet dar nepastatytų būstų „žaibiškas“ išpirkimas – jau praeity, ir ne visiems investuotojams sekasi per trumpą terminą parduoti tai, ką pastatė. Sunkiau ne tik būstų pirkėjams, bet ir daliai tų, kurie plėtoja statybų verslus. Tik, anot Kauno mero, vis tiek „statybų kranų gausa rodo, kad miestas gražėja ir auga“.

„Nuo seno aktuali kai kurių mūsų tiekiamų paslaugų kainodara, gerai, kad ji pagaliau subalansuota. Pažymos už keliasdešimt eurų tikrai negarantuoja jų patikimumo ir nereiškia, jog jos „ne popierinės”. Juk prieš rengiant pažymas ar deklaracijas, svarbu nuvykti į vietą bei gerai patikrinti kiekvieną statybų objektą, o tai iš tikrųjų nemažai kainuoja. Dabartinės statybų ekspertizės, kontrolės kainos atitinka ekspertų kvalifikaciją, darbo sąnaudas bei atsakomybę. Esame atsakingi, veikiame visoje Lietuvoje, ir ten, kur dirbame, žmonės žino, už ką sumoka. Paslauga turi būti greitesnė, kokybiškesnė, pažymos privalo atitikti visus reikalavimus, – tuo vadovaujamės, nes stengiamės neapvilti savo klientų pasitikėjimo”, – telefonu portalui „Kas vyksta Kaune“ paaiškino UAB „Statybos procesų valdymas“ vadovas Erikas Lenkevičius.

Visiems žinoma, jog akcinių bendrovių veiklos tikslas – pelnas, tačiau nemažą „statybų pažymų lauko” dalį užimanti viešoji įstaiga, turinti „priėjimą“ kai kuriose institucijose, gal vadovaujasi kitais siekiais? Tačiau paskambinus rekvizitai.lt nurodytu viešosios įstaigos „Statybos ir projektavimo sisteminimo centras“ telefonu, niekas į žurnalistės skambutį neatsakė.

Statybos / Asociatyvi / DELFI nuotr.

Dariaus S. iškeltos problemos esmė

Vasario 28-ąją Darius S. rašte, adresuotame Seimo kontrolierei Erikai Leonaitei, vėl pabandė atkreipti dėmesį į problemos esmę ir išvardino, kada bei kokius atsakymus iki šiol yra gavęs iš įvairių institucijų. Tarp jų – iš VTPSI bei Aplinkos ministerijos, paminėta ir antikorupcijos sergėtoja STT.

„Visi šie atsakymai susiję su pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių Nr. ACUB2-00-220511-00005 išdavimo teisėtumo patikrinimu. Esmė – ekspertizės vadovo išduota pažyma apie statinio atitiktį be nukrypimų (apimančią 19 namų), kurią ekspertizės vadovas išdavė 2022 05 11 d. (tą pačią dieną, kai buvo ir 19 namų statybos darbų pradžia)“, – teigia raštą Seimo kontrolierei (ir kopiją žurnalistei Kaune) išsiuntęs vilnietis. Ir išvardina kitus taisytinus teisės aktų aspektus, galinčius sudaryti prielaidas kažkam nusikalsti.

Paprognozuokim, jog ir ši informacija suks įprastinį ratą tarp įvairių institucijų. Tačiau aiškintis, kiek joje tiesos ar galimos korupcijos apraiškų, tikrai ne portalo „Kas vyksta Kaune“ užduotis. Juolab, kad vakar jau kitas „Kas vyksta Kaune” skaitytojas (sakė, kad iš Kaišiadorių) paragino atkreipti dėmesį į „faktą” jog „aplinkos ministras sparčiai privatizuoja miškus“. Tikrai netvirtino, kad tai teisybė, ir nežadu į tokį „pranešimą” kreipti dėmesį. Nes gilyn į miškus (nebūtinai privatizuojamus) nuėjus, lengva pasiklysti…

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA