Siūloma perduoti Ringaudų seniūnijoje esančius vandentiekio tinklus miesto savivaldybei - Kas vyksta Kaune

Siūloma perduoti Ringaudų seniūnijoje esančius vandentiekio tinklus miesto savivaldybei

Asociatyvi / „Kauno vandenys“ nuotr.

Vytauto Didžiojo universitetas inicijuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl VDU naudojamo (patikėjimo teise) valstybės turto Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje. VDU siūlo Kauno miesto savivaldybei perimti savo nuosavybėn geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklus. Sprendimo projektą miesto politikai rengiasi svarstyti artimiausiame tarybos posėdyje.

Projekto rengėjų iš Kauno miesto savivaldybės administracijos teigimu, vienas iš LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo punktų numato, kad savivaldybių tarybos iki 2027 m. gruodžio 31 d. vykdo viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui skirtos infrastruktūros savininko teises ir pareigas.

Kitame įstatymo punkte nurodyta, jog savivaldybių institucijos planuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, infrastruktūros plėtrą savo teritorijose ir viešojo geriamojo vandens tiekimo regionuose, rengdamos infrastruktūros plėtros planus ir juose nustatydamos viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas.

Tad miesto savivaldybės valdoma „Kauno vandenų“ bendrovė, turinti klientų ir Kauno rajone, miesto savivaldybei gavus pakaunėje nuosavybėn dalį vandentiekio tinklus, netruks pasididinti šiai įmonei patikėtą naudoti infrastruktūrą, tuo pačiu – ir veiklos teritoriją gretimame su Kauno miestu rajone.

Būtina paminėti, jog miesto tarybos sprendimo projekte, kuris šį antradienį viešai paskelbtas, paaiškinta, kad „nurodytas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perduotas Vytauto Didžiojo universitetui“. Universitetas jį perimti Kauno miesto savivaldybei raštu pasiūlė šių metų spalio 24-ąją.

Pagal LR vietos savivaldos įstatymą, viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. Beje, miesto taryba dar 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu patvirtino Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, kuris apima teritoriją Kauno rajone (Karkiškių ir Noreikiškių kaimuose). Ta pati taryba 2015 m. rugsėjo 8 d. paskyrė UAB „Kauno vandenys“ viešojo geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja.

Įstatymas numato, „kai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso ne viešajam vandens tiekėjui arba regioniniam viešajam vandens tiekėjui ir atitinka įstatyme nurodytus tinkamumo bei reikalingumo kriterijus, turi būti iki 2027 m. gruodžio 31 d. perimta arba išperkama viešojo vandens tiekėjo, regioninio viešojo vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo…“ Tai primenama Kauno miesto tarybos politikams adresuotame Aiškinamajame rašte, kurį pasirašė savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.

Siūlydamas miesto savivaldybei perimti nuosavybėn priklausančius valstybei inžinerinius tinklus, Vytauto Didžiojo universitetas kartu pateikė ir reikalingus dokumentus. Universitetas atsisako jam nebūdingos veiklos – geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo. Kai miesto taryba pritars perėmimui (juolab, kad UAB „Kauno vandenys” lapkričio 17-ąją informavo, jog tam neprieštarauja), šios įmonės steigėja įgis turto Karkiškių ir Noreikiškių kaimuose. Šis turtas – dalis infrastruktūros, kuri reikalinga „Kauno vandenims“ teikiant paslaugas VDU.

Anot D. Valiuko, perėmus turtą savivaldybės nuosavybėn, Kauno miesto savivaldybės taryba galės priimti sprendimus dėl jo perdavimo viešajam vandens tiekėjui – UAB „Kauno vandenys” valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį arba perduoti nuosavybėn.

Jei tarybos sprendimas nebūtų priimtas, tuomet, projekto rengėjų teigimu, „bus pažeistos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo nuostatos. Kadangi viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise turi priklausyti savivaldybei, kurios teritorijoje vykdomas viešasis vandens tiekimas, arba šios savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei. O viešasis vandens tiekėjas negali užsiimti jokia kita veikla, nesusijusia su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, bei veikla, nenumatyta viešojo vandens tiekimo licencijoje“.

Kaip tik tokios licencijos VDU ir neturi. Tad žada netgi parengti LR Vyriausybės nutarimą dėl jam patikėto valstybei priklausančio turto Kauno rajone perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn.

Savo ruožtu kai ką iš tos po žeme slypinčio turto „mainų programos“ gaus ir Kauno rajono savivaldybė. Pagal atskirą miesto tarybos sprendimo projektą, ketinama perduoti rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai (nuotekų tvarkymo organizavimui) vykdyti lietaus kanalizacijos tinklus Mokslo g. 2, Mastaičių kaime, Alšėnų seniūnijoje. To turto savininkė – Kauno miesto savivaldybė, o lietaus kanalizacijos tinklų eksploatacija yra patikėta UAB „Giraitės vandenys“. Šios bendrovės steigėja – Kauno rajono savivaldybė, dar 2015 metų lapkritį paskyrusi minėtą įmonę paviršinių nuotekų tvarkytoja Kauno rajone.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA