Kauno piniginėje – vėl pokyčiai: biudžeto pajamų planas didinamas 11,375 mln. eurų – Kas vyksta Kaune

Kauno piniginėje – vėl pokyčiai: biudžeto pajamų planas didinamas 11,375 mln. eurų

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Miesto savivaldybei gavus iš nekilnojamojo turto 2022-ųjų biudžeto viršplaninių pajamų bei ES, o taip pat kitų papildomų lėšų patikėtoms valstybės funkcijoms vykdyti ir šiek tiek pačiai sutaupius, galima vėl perskirstyti taip vadinamus Kauno viešuosius finansus. Pagal politikams jau pateiktą projektą (jį parengė Kauno savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus valstybės tarnautojai), miesto tarybai siūloma apsispręsti dėl savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo 11 375 tūkst. eurų.

Gavus pritarimą, 3 249 tūkst. eurų bus didinamas tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms planas, 1 938,4 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms (ukrainiečiams) finansuoti planas, 1 240 tūkst. eurų – dotacijų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų planas, 499 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti planas, 267,5 tūkst. eurų – dotacijų atvykusių nelydimų nepilnamečių užsieniečių ar likusių be tėvų globos vaikų institucinei socialinei globai finansuoti planas.

Taip pat 260,5 tūkst. eurų – dotacijų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti planas, 202,1 tūkst. eurų – dotacijų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti planas, 101 tūkst. eurų – planas pasitraukusiems iš gimtinės ukrainiečiams priimti ir pagalbai jiems teikti, įgyvendinant LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, bei skirtingomis sumomis – kita miesto savivaldybės veikla.

Papildomų biudžeto lėšų sulauks ir statybų projektai, ir Kauno gyventojai

Vadovaudamasi Socialinės apsaugos ir darbo ministro spalio 6 d. įsakymu bei kitais teisės aktais, Kauno savivaldybė numato padidinti 22,3 tūkst. eurų dotacijos planą akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti. Taip pat – padidinti 19,3 tūkst. eurų dotaciją socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui ir 3,8 tūkst. eurų – užsieniečių socialinės globos išlaidoms kompensuoti.

Ketinama padidinti 0,1 tūkst. eurų dotacijos planą socialinės atskirties mažinimui, mokant išmokas neįgaliesiems, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 2022 m. rugsėjo 28 d. pateikta sąmata Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tačiau numatoma sumažinti 451,8 tūkst. eurų dotacijos planą asmeninei pagalbai teikti, vadovaujantis šio departamento direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymu.

Tuo pačiu žadama padidinti pajamų planą 1 240 tūkst. eurų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos gautomis lėšomis finansuojamiems projektams. Tad 700,6 tūkst. eurų teks „Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas” projektui, 140,8 tūkst. eurų – „Kauno kino centro „Romuva” kultūros paveldo objekto aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę”, 127,1 tūkst. eurų – „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste”, 113,7 tūkst. eurų – „Kauno bendruomeniniai šeimos namai”, 84,1 tūkst. eurų – „Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversija”.

Taip ppat 27,8 tūkst. eurų – „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas”, 22,5 tūkst. eurų – „Nemuno Žemupio kultūros ir gamtos paveldo objektų animavimas erinkodaros būdais”, 8,5 tūkst. eurų – „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste”, 7 tūkst. eurų – „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (prezidento V. Adamkaus gimnazija)”, 6 tūkst. eurų – „Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste” ir 1,9 tūkst. eurų – „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno mieste” projektų finansavimui.

Pinigai / R. Tenio nuotr.

Sutaupyta vėluojant atlikti tai, kas anksčiau suplanuota

Metams artėjant prie pabaigos, įsitikinta, kad vykdant 2022 metų Kauno valdžios patvirtintus planus, miesto biudžete savarankiškosioms funkcijoms atlikti lieka keli milijonai eurų netekusių numatytos paskirties asignavimų.

Pusantro milijonų – iš buvusios Aviacijos gamyklos Aleksote angaro konversijos, nes, kaip paaiškinta miesto tarybos sprendimo projekte, „dėl užtrukusių pastate buvusios transformatorinės iškėlimo darbų, nusitęsė ir kiti pagal darbų grafiką numatyti darbai”.

Dar 1,486 eurų šiemet nepanaudota Lengvosios atletikos maniežo projektavimui ir statybai, nes irgi atsiliekama nuo darbų grafiko. Dėl to paties ne vienas milijonas eurų, „sutaupytas” iš pastato (bendrabučio) Lampėdžių g. 10, Kaune, atnaujinimui ir pritaikymui savarankiško gyvenimo namų bei savivaldybės būsto poreikiams.

Daugiau nei pusė milijono (584,7 tūkst.) eurų iš mokesčių mokėtojų sudėto Kauno savivaldybės biudžeto šiemet nebus panaudota daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, statybai, kuri vėliau pradėta, užtrukus požeminių elektros kabelių iškėlimui.

Kiek mažiau – 553 tūkst. eurų – liks biudžete, neįvykus Naugardiškių parko ir Gedimino skvero rangos darbų viešųjų pirkimų konkursams. Kol statybos ir medžiagos nepabrango, dėl užtrukusių elektros kabelių iškėlimo darbų nepasisekė laiku pradėti ir statybos prie buvusios Kauno 2-osios ligoninės, Josvainių gatvėje.

Kauno mero iniciatyva, į savivaldybės lėšomis Šilainiuose statomą dabartinės Kauno ligoninės priestatą ketinama iškelti iš Laisvės alėjos daugiau nei šimtmetį veikiančią buvusią „Raudonojo kryžiaus” ligoninę. Naujos ligoninės statyboje šįmet „sutaupyta” 450 tūkst. eurų.

Perpus mažiau viešųjų finansų (243,2 tūkst. eurų) 2022-aisiais nepanaudota baseinų Šilainiuose ir Panemunėje projektavimui (vėluoja techninių projektų parengimas). Užbaigus Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje statybos darbus, laikinai lieka nepanaudota 47,1 tūkst. eurų.

„Susitaupo” 198,8 tūkst. eurų – daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimui (nes biudžetinė įstaiga Kauno būsto modernizavimo agentūra veikia tik nuo rugsėjo), 151,8 tūkst. eurų – teritorijų planavimo dokumentų rengimui (užtrukus derinimams). Dar 120 tūkst. eurų bus naudojama vėliau (kas žino, gal tuomet viskas kainuos dar brangiau?) sporto biudžetinių įstaigų materialinei bazei atnaujinti, nes neįvyko pakartotinai skelbti viešųjų pirkimų konkursai.

Pažymėtina, kad Kauno savivaldybei tikrai sutaupyti pavyko 100 tūkst. eurų, numatytų Lietuvos finansinės paramos, ES ir kitų tarptautinių programų planavimo dokumentų korekcijoms ar galimoms baudoms apmokėti, kadangi šių pinigų neprireikė.

Pinigai / R. Tenio nuotr.

Dar 70 tūkst. eurų neprireikė palūkanoms už savivaldybei suteiktas paskolas mokėti, nes Europos Centrinis Bankas bazines palūkanų normas pradėjo didinti vėliau nei prognozuota. Šiemetiniame savivaldybės biudžete lieka 94,2 tūkst. eurų V. Kudirkos bibliotekos parengtam projektui įgyvendinti, nes realiai tai vyks ateinančiais metais.

Energetinė krizė išaugino biudžeto lėšų poreikį

Jis didėja paslaugas gyventojams teikiančiose įstaigose ar bendrovėse dėl vasaros gale pakilusių energetinių išteklių kainų. Todėl, su savivaldybės biudžeto permainomis susijusio sprendimo projekto rengėjų nuomone, įvertinus administracijos padalinių ir biudžetinių įstaigų pateiktą informaciją apie papildomą asignavimų poreikį, siūloma miesto politikams pritarti, kad 1 036,5 tūkst. eurų būtų skirti sumokėti už biudžetinėms įstaigoms teikiamas komunalines paslaugas.

Kitos papildomos lėšos – 3 400 tūkst. eurų – vežėjų nuostoliams dėl keleivių vežimo kompensuoti, primenant, kad spalio mėnesį vykusiame Kauno miesto Tarybos posėdyje buvo pritarta metinės troleibusų ridos 1 kilometro sąlyginės kainos didinimui. dėl išaugusių elektros energijos kainų.

Daugiau pinigų dar šiemet turėtų gauti Kauno miesto gatvių prižiūrėtojai bei remontininkai (nes dėl palankių oro sąlygų daugiau nuveikta), taip pat papildomai lėšų bus skirta vežėjams sumokėti už turinčių teisę į lengvatas keleivių vežimą, nes tam nepakanka suplanuotų asignavimų. Dėl padidėjusių elektros kainų, daugiau pinigų prireikia apmokėti už miesto gatvių apšvietimą, tad papildomai skiriama 280 tūkst. eurų.

Panaudojant papildomai 350 tūkst. eurų, dosniau bus mokama negalią turinčių asmenų centro „Korys” ir kitų socialinių paslaugų įstaigų, dirbančių su pabėgėliais iš Ukrainos, darbuotojams (taip pat tiems, kurie jau traukiasi į užtarnautą poilsį).

Savivaldybės administracija politikams dar siūlo pritarti išlaidų perskirstymui švietimo įstaigų darbuotojams, kuriems nutraukus darbo sutartis, priskaičiuotos išeitinės išmokos. Tarp funkcijų, kurioms finansuoti gali būti skirtos papildomos lėšos, dažnai minimos tos, kurias valstybė perdavė savivaldybei. Dalis lėšų bus panaudota piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises nagrinėjimui ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimui bei valstybės garantijų nuomininkams vykdymui.

Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai (net ir tie, kurie iki posėdžio nebus perskaitę ir įsigilinę į administracijos jiems pateiktą Aiškinamąjį raštą), tikėtina, pritars siūlymui: gavus viršplaninių pajamų, 3 157 tūkst. eurų padidinti nekilnojamojo turto mokesčio bei 145,7 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokų pajamų planus.

Nepaprieštaraus, kad gauti papildomi 7 528,7 tūkst. eurų dotacijų ir 145,7 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įmokos iš tiesų būtų nukreiptos pagal jų tikslinę paskirtį, tuo pačiu pakoreguojant nemažai įvairių su savivaldos reikmėmis susijusio biudžeto asignavimų.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA