Nuožmus studentų noras tobulėti išaugino stiprią KTU bendruomenę - Kas vyksta Kaune

Nuožmus studentų noras tobulėti išaugino stiprią KTU bendruomenę

Asociatyvi / KTU nuotr.

Kauno technologijos universitetas savo gyvavimo pradžią sieja su Lietuvos universitetu, įkurtu 1922 m. vasario 16 d. Kaune. Šiomis dienomis šis Kauno universitetas gali džiaugtis didžiais pasiekimais technologijų srityje visame pasaulyje. Studentų bendruomenė stiprėja su kiekvienais metais ir prie akademinės bendruomenės prisijungusiems studentams siūlo daug būdų įgyvendinti savo idėjas ir svajones.

Universiteto bendruomenė šiandien

Šiomis dienomis KTU universitetas linksniuojamas dėl savo technologinių pasiekimų ir pripažinimo visame pasaulyje. Šiuo metu KTU studentų atstovybei priklauso 287 studentai, tačiau dabar vykstančio priėmimo metu šis skaičius didės.

„Studentų atstovybes funkcijas galima išskirti į dvi – formalias ir neformalias. Žinoma, formalusis svarbesnis už neformalųjį, tai yra studentų balso nešimas į įvairius organus ir posėdžius, siekiant kad jis būtų išgirstas ir juo grįsti pokyčiai įgyvendinti. Iš neformaliosios pusės rūpinamės, kad studentai turėtų terpę išsireikšti save kūrybiškai, atsipalaiduoti ir sukurti kažką pilietiško/gražaus/svarbaus bendruomenei ir pasikrauti savo kultūrines „baterijas“, – teigė KTU studentų atstovybės Komunikacijos ir ryšių su visuomene koordinatorė Gabija Jakaitė.

Studentų bendruomenė plečiasi ir vykdo visiems miestiečiams prieinamas iniciatyvas. Didelė studentų bendruomenė turi galimybę dalyvauti įvairiuose programose ir draugijose, kuriose tobulėja ir įgyvendina savo idėjas.

„KTU Universitete yra pakankamai didelė studentiškų organizacijų veikla, ji yra įtraukta į „UnitED” programą. Jai priklauso KTU Studentų atstovybė, BEST Kaunas, AIESEC in KTU, Žygeivių klubas „Ąžuolas”, „Baltai juoda”, „Kartočiau”, Studentų laisvalaikio centras, Doktorantų draugija, ESN KTU, „Goštauta”, Investuotojų klubas „Invensa”, Marketingo Lab, Viduramžių klubas SALTUS GLADII, Studentų mokslinė draugija, Korp! TauTiTo, Studija „VideoShot”, „WE GO KTU”, „Applied Optics and Photonics KTU Optica Student Chapter”, Aeronautikos ir kosmoso klubas „Arcturus”, Studija „PIXEL”, Filosofijos sambūris „Archė”“, – komentavo G. Jakaitė.

„KTU Studentų atstovybė organizuoja tokius renginius kaip KTU Įvadinė savaitė, taip pat fakultetinės studentų atstovybės organizuoja savo renginius, vieni žinomesnių yra FSA ESA organizuojamas renginys „Mėtiniai LED’ai”, FSA InDi „Naktinis Krepšinis”, „Dizaino dienos”, InfoSA „BETA LAN”, FSA FUMSA „Galvamūšis”, „Vakaras ant ratų” ir dar daugiau. Žinoma, kitos studentiškos organizacijos turi ir savo renginius, kaip „Tyrėjų naktis”, žygiai ir t.t.“, – teigė pašnekovė.

Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto studentų atstovybės organizuojamo kasmetinio konkurso „Misteris Kaunas“ akimirkos, 2006 m. / KTU nuotr.

KTU universitetas neatsilieka ir nuo socialinių problemų garsinimo ir prisidėjimo prie jų sprendimo, studentai organizuoja pilietiškus renginius valstybinėms šventėms, taip pat prisideda prie įvairių socialinių akcijų.

„KTU SA iniciatyva yra organizuojami pilietiškumą skatinantys renginiai, kaip Kovo 11-ąją paminėti skirtas „Laisvės BBQ” ir Sausio 13-ąją – „Laisvėje augame”. Taip pat prisidedame prie įvairių socialinių akcijų, tokių kaip „Pyragų diena” kurios metu studentai kepa pyragus ir juos pardavinėja savo fakultetuose, o gautus pinigus skiria Rimanto Kaukėno paramos fondui, vykdome kraujo donorystės akcijas, padedame Ukrainai, taip pat lankome globos namus ir gyvūnų prieglaudas“, – vardijo socialines iniciatyvas ji.

Anot G. Jakaitės, akademinė bendruomenė yra atsakinga už viso Universiteto tobulėjimą. Studentų balsas yra atstovaujamas visuose svarbiausiuose Universiteto organuose kaip senatas, taryba, todėl taip Universitetas gali augti atspindėdamas KTU studentų interesus.

Dažnai girdima, jog didieji Kauno universitetai konkuruoja tarpusavyje, kuris universitetas yra geresnis, paruošia stipresnius specialistus ir siūlo didesnę įvairovę galimybių, tačiau KTU SA atstovė patikina, jog konkurencija yra sveika ir ji tik skatina universitetus augti ir tobulėti. Anot jos, pagrindinė konkurencija juntama dėl studijų kokybės, papaskaitinių veiklų pasirinkimo.

Nors universitetai ir tyliai konkuruoja, tačiau tai nesutrukdo bendriems projektams ir iniciatyvoms.

„To bendradarbiavimo puikus pavyzdys yra suorganizuota rugsėjo 1-osios šventė prie kurios prisidėjo VDU ir LSMU. Taip pat praeitais metais susijungė KTU, VDU ir LSU studentų atstovybės ir suorganizavo Tarptautinės studentų dienos renginį. Kalbant apie didesni bendradarbiavima, ne tik ties įvairiais renginiais, tai dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų priklauso Lietuvos Studentų Sąjungai (LSS), kurios dėka mes visi susitinkame, dirbam ties įvairiais projektais, sprendžiame akademines problemas ir semiamės idėjų vienas iš kito“, – apie universitetų vieningumą pasakojo G. Jakaitė.

KTU istorija

Kauno technologijos universitetas savo gyvavimo pradžią sieja su Lietuvos universitetu, įkurtu 1922 m. vasario 16 d. Kaune.

Lietuvos nepriklausomybės šventės dieną, Aukštųjų kursų (dabartinių KTU I rūmų) salėje (auloje) įvyko iškilmingas Lietuvos universiteto atidarymo aktas. Aukštųjų kursų rūmai ir kita sukurta studijų bazė perėjo naujai įsteigto Lietuvos universiteto žinion. Vos prasidėjus darbui Universitete, Steigiamasis Seimas patvirtino ilgai svarstytą naują Lietuvos universiteto Statutą.

1950 m. spalio 31 d. išleistas Sovietų Sąjungos aukštojo mokslo ministro S. Kaftanovo įsakymas, kuriuo nutarta Kauno valstybinį Vytauto Didžiojo universitetą reorganizuoti į Kauno politechnikos institutą (suteikiant pirmąją kategoriją), o to paties Universiteto Medicinos fakultetą – į Kauno medicinos institutą (suteikiant antrąją kategoriją). Kauno politechnikos institutas, veikęs 1951–1990 m., buvo pirmoji savarankiška aukštoji technikos mokykla. Pirmasis KPI direktorius (vėliau – rektorius) buvo Kazimieras Baršauskas.

Po dešimt metų, 1960 m. rektoriaus K. Baršausko iniciatyva Institutas gavo LSSR vyriausybės pritarimą KPI miestelio statybai, o 1961 m. – 64 ha žemės sklypą greta tuometinių ketvirtųjų instituto rūmų Radvilėnų plente. 1961 m. patvirtintas akademinio miestelio generalinis planas, kurio autoriai architektai Vytautas Jurgis Dičius, Jonas Putna ir Jonas Algimantas Zeidotas, o tų pačių metų birželio 15 d. LSSR Ministrų Taryba patvirtino naujųjų Statybos rūmų projektą už 1 milijoną 411 tūkstančių rublių. Tais pačiais metais padėti pamatai naujiems Statybos rūmams. 1957–1962 m. Kaune, A. Mickevičiaus gatvėje ir Vydūno alėjoje, pastatyti bendrabučiai KPI studentams.

Kauno politechnikos instituto (dab. Kauno technologijos universiteto) studentų miestelio generalinis planas, 1964 m. / KTU nuotr.

1990 m. balandžio 4 d. Instituto tarybos daugumos pritarimu, buvo nuspręsta KPI pervadinti Kauno technologijos universitetu. Buvo kreiptasi į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą su prašymu pakeisti KPI pavadinimą. 1990 m. spalio 31 d. Lietuvos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo nutarimu buvo atgautas universitetinis statusas, įgytas dar 1922 m. vasario 16 d.

1991 m. kovo 27 d. Universiteto darbuotojų konferencijos antrajame posėdyje buvo patvirtintas Universiteto statutas. Darbuotojų konferencija ne tik priėmė statutą, bet ir nustatė tolesnę veiksmų eigą reformuojant Universitetą.

Permainos neapsiribojo instituto pervardijimu į universitetą – jis tapo techniškuoju universitetu su pasaulinius reikalavimus atitinkančia studijų sistema. Tai patvirtino 1993 m. pavasarį surengta KTU įvertinimo konferencija, kurioje dalyvavo specialistai iš JAV, Anglijos, Danijos, Švedijos, Suomijos ir kitų šalių techniškųjų universitetų, bei speciali Europos inžinerinio lavinimo federacija.

1998 m. KTU prisijungė prie Didžiosios universitetų chartijos ir per kelerius metus tapo 9 tarptautinių organizacijų narys.

Buvo įsteigtas KTU regioninis verslo inkubatorius, kuris yra pirmasis technologinis verslo inkubatorius Lietuvoje, teikiantis paramą naujai verslą pradėjusioms įmonėms.

2007 m. KTU įteiktas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) apdovanojimas už pramoninės nuosavybės objektų patentavimą ir registravimą. 2008 m. PINO apdovanojimai įteikti KTU Cheminės technologijos fakulteto mokslininkams prof. Vytautui Getaučiui ir prof. Juozui Vidui Gražulevičiui.

Pirmieji Lietuvos universiteto rūmai / KTU nuotr.

2009 m. Europos Komisijos vykdomoji agentūra (EACEA) KTU suteikė Diplomo priedėlio (Diploma Supplement) etiketę. Diplomai su šiuo priedėliu pripažįstami visoje Europoje, todėl absolventams palengvina įsidarbinimo galimybes ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje.

Kauno jaunimo apdovanojimuose KTU pelnė geriausio Jaunimo partnerio nominaciją, o KTU Studentų atstovybė – geriausios Jaunimo organizacijos vardą.

2010 m. pasirašyta sutartis dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ pirmojo investicinio projekto finansavimo. Vykdant šį projektą Kaune, KTU studentų miestelyje nuspręsta įkurti pasaulinio lygio Nacionalinį atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centrą.

2015 m. KTU Ekonomikos ir verslo fakultete atidaryta pirmoji Baltijos šalyse bei Lenkijoje „Bloomberg“ finansų ir rinkų laboratorija „Bloomberg Financial Markets Lab“.

2016 m. už 3,5 mln. eurų KTU įsigijo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto kontrolinį akcijų paketą.

Kauno politechnikos instituto (dab. Kauno technologijos universiteto) studentų miestelis, 20 a. 8-9 deš. / KTU nuotr.

Puoselėja verslą ir mokslo plėtrą

KTU – viena daugiausiai užsakomųjų tyrimų verslui atliekančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje. Universitete veikia 9 fakultetai, 8 institutai, KTU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas. Universiteto mokslinės produkcijos apsauga ir komercinimu užsiima KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras.

KTU vykdo 122 studijų programas, iš jų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – 48, magistrantūros – 54, doktorantūros – 19, profesinių studijų – 1. Iš jų gali būti dėstomos anglų kalba – 46 (neįskaitant doktorantūros anglų kalba).

KTU biblioteka – viena didžiausių akademinių bibliotekų Lietuvoje, teikianti paslaugas, orientuotas į mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų poreikius, užtikrinanti prieigą prie joje saugomų ir pasaulinių informacijos išteklių. KTU bibliotekoje saugoma apie 1,2 mln. spaudinių.

Universitete įsteigta daugiau kaip 100 mecenatų stipendijų, gerų akademinių rezultatų mokslinėje, visuomeninėje ir inovacijų srityje pasiekę aktyvūs studentai gauna didžiausią Lietuvoje talento stipendiją, piniginėmis premijomis apdovanojami aktyviausieji KTU jaunieji mokslininkai ir doktorantai.

Universitete veikia studentams skirta talentų ugdymo platforma „GIFTed“, mentorystės programa „GUIDed“, karjeros ugdymo platforma „WANTed“, akademinių mainų platforma „DISCOVERed“, popaskaitines veiklas jungia platforma „UNITed“, Universiteto meno kolektyvus – „INSPIRed“, sporto veiklas – „ACTIVATed“.

Nuo savo veiklos pradžios 1922 m. Universitetą baigė per 153 tūkst. absolventų.

„Santakos” slėnis / KTU nuotr.

Tarptautinės partnerystės

KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip 350 ugdymo institucijų 50-yje pasaulio valstybių. Tarpusavio supratimo, studentų ir personalo mainų bei „Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys leidžia universitetui vystyti strategines partnerystes, bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, vykdyti akademinius studentų ir personalo mainus. Nors daugiausia esamų partnerių yra Europos Sąjungos šalyse, tačiau jų ratas vis sparčiau plečiamas ir kitur.

Universitetas yra Europos universitetų asociacijos (European University Association – EUA), Europos universitetų asociacijos Doktorantūros tarybos (European University Association Council of Doctoral Education – EUA-CDE), Europos inžinerinių studijų draugijos (European Society for Engineering Education – SEFI), Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (The Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research – CESAER), Europos inovatyvių universitetų konsorciumo (The European Consortium of Innovative Universities – ECIU), Europos universitetų tęstinio studijų tinklo (European Universities Continuing Education Network – EUCEN), Baltijos šalių universitetų mokslo ir technologijų konsorciumo (Baltic Sea Region University Consortium for Science and Technology – BALTECH), kitų tarptautinių oranizacijų ir tinklų narys.

Per Nepriklausomybės 20-metį KTU aplankė daug garbių užsienio svečių: Belgijos karalius Albertas II, garsus violončelininkas, pianistas ir dirigentas Mstislavas Rostropovičius, Nobelio premijos laureatas šveicarų fizikas Heinrichas Rohreris, Nyderlandų Karalienė Beatričė, kiti.

2016 metais KTU prisijungė prie 1997-aisiais įsteigto ECIU konsorciumo ir yra vienintelis universitetas Lietuvoje, priklausantis šiam tinklui. 2019 m. lapkritį oficialiai startavo Europos universiteto modelis – ECIU universitetas, kurio studentai ir tyrėjai bendradarbiauja su verslu, spręsdami realaus gyvenimo iššūkius (challenge-based learning). ECIU universitetą vienija 12 narių.

Ginklavimo valdybos laboratorija
Ginklavimo valdybos laboratorija / R. Tenio nuotr.

Dirbtinio intelekto centras

2021 m. KTU įkurtas Dirbtinio intelekto (DI) centras atsakingas už dirbtinio intelekto vystymo Kauno technologijos universitete (KTU) politikos formavimą ir veiklų, susijusių su dirbtiniu intelektu, koordinavimą. Centro vadovė – dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė.

Pagrindinės KTU Dirbtinio intelekto centro funkcijos yra dirbtinio intelekto Universitete vystymo politikos formavimas ir jos įgyvendinimo kontrolė; Universiteto pasiekimų ir rezultatų dirbtinio intelekto srityje viešinimas; KTU atstovavimas nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, darbo grupėse; projektų, paslaugų (įskaitant neformalų švietimą), veiklų atlikimo koordinavimas; Informacijos teikimas interesantams apie Universiteto teikiamas paslaugas.

Projektą „Svarbiausi Kauno kultūros ir istorijos akcentai 2022-aisiais metais“ iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA