Atsako advokatė: kas apmoka prakiurusio daugiabučio stogo tvarkymą? – Kas vyksta Kaune

Atsako advokatė: kas apmoka prakiurusio daugiabučio stogo tvarkymą?

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Į „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi skaitytojas, kuris siekė išsiaiškinti dėl daugiabučio namo laiptinės stogo remonto išlaidų paskirstymo.

„Prakiuro daugiabučio stogas. Buvo remontuotas, o išlaidos paskirstytos tos laiptinės gyventojams. Neturėtų stogo remonto išlaidos pagal teisės aktų normas būti paskirstomos visiems butų savininkams proporcingai dalinei nuosavybei?“, – klausė jis.

Situaciją komentuoja advokatė Raimonda Lazauskienė

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, naudojantis bendrąją daline nuosavybe, ir šios nuosavybės teisės įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos. Įstatyme yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti.

R. Lazauskienė / „Advocatera“ nuotr.

Taikant šią taisyklę teisiškai nereikšminga bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam taisyklė taikytina, naudojimosi ar nesunaudojimo tais objektais aplinkybės. Tačiau kiekvienu atveju yra svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti.

Jeigu nėra sudarytas atskirai naudojamų bendrojo naudojimo objektų aprašas, tai išlaidos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės objektų išsaugojimu, pagerinimu ar atnaujinimu, priskirtinos prie bendrojo statinio bendrųjų objektų naudojimo išlaidų, paskirstytinų proporcingai visiems bendraturčiams, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai naudojaisi šiais objektais.

Tokiame bendrojo naudojimo objektų apraše šių objektų administratorius, įvertindamas bendrojo naudojimo objektų funkcionalumą, atskirumą ir pan., iš anksto nustato tokių objektų valdymo ir naudojimosi jais tvarką ir sąlygas, kurios turi būti žinomos ir suprantamos bendrojo naudojimo objektų bendraturčiams. Bendrojo naudojimo objektų aprašas leidžia butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinti teisę susitarti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, tačiau ši teisė turi būti realizuota iki kylant teisiniams padariniams, pavyzdžiui, iki atsirandant konkrečioms bendrojo naudojimo objekto remonto išlaidoms.

Taigi, jeigu nėra sudarytas ir patvirtintas bendrojo naudojimo objektų aprašas, kuriuo yra nustatyta, jog kiekviena laiptinė atskirai valdo ir naudojasi virš jos esančiu stogu, už remontą patirtos išlaidos turi būti skirstomos visų butų savininkams proporcingai jų turimai dalinei nuosavybei.

Praktikoje pasitaiko situacijų, kai nėra sudarytas bendrojo naudojimo objektų aprašas, tačiau dalį bendrojo naudojimo stogo, nesikreipdami į administratorių, patys savarankiškai suremontuoja vienos laiptinės butų savininkai, tuo tarpu kitų namo laiptinių butų savininkai ar valdytojai prie šių išlaidų neprisidėjo. Tokiu atveju yra galimas nukrypimas nuo bendrosios taisyklės, kadangi apmokestinus laiptinių gyventojus, kurie jau prisidėjo prie stogo remonto darbų, neatitiktų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA