Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programos lėšomis K. Griniaus ligoninė gerins savo infrastruktūrą – Kas vyksta Kaune

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programos lėšomis K. Griniaus ligoninė gerins savo infrastruktūrą

K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės internetinio puslapio nuotr.

Parengtas sprendimo projektas, kurį artimiausiame posėdyje svarstys Kauno miesto savivaldybės taryba. Sprendimo tikslas – investuoti Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą – 77 000 Eur iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programos lėšų viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės dalininkų kapitalui padidinti.

Minėtos ligoninės steigėja ir savininkė yra Kauno miesto savivaldybė. Įstaigos veiklos tikslas – stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas.

Anot savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos Mildos Labašauskaitės, 2018-aisiais savivaldybė pertvarkė slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančių įstaigų tinklą. Nuo tų metų spalio 1 dienos, reorganizavus tris Kauno miesto savivaldybės slaugos ligonines, Kauno mieste slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikia minėta K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. Ji turi tris atskirus skyrius Panemunėje, Vičiūnuose ir Petrašiūnuose.

„Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų bei paliatyviosios pagalbos paslaugų Kauno miesto gyventojams kokybei gerinti, šių paslaugų prieinamumui užtikrinti numatoma atnaujinti VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės infrastruktūrą. Investavus Savivaldybės turtą, bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas).

Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir bus gautas socialinis rezultatas. Taip pat bus padidintas ligoninės teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumas“, – miesto politikams skirtame Aiškinamajame rašte teigia skyriaus vedėja (savivaldybės gydytoja) M. Labašauskaitė.

Kaip ir kam konkrečiai bus paskirstyti papildomai gauti 77 tūkstančiai eurų, spręs pati K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė.

Internete ji prisistato kaip asmens sveikatos priežiūros pirminio lygio stacionarinė, pelno nesiekianti įstaiga, teikianti stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas Kauno apskrities gyventojams (apmokamas Kauno teritorinės ligonių kasos).

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos gali būti finansuojamos PSDF lėšomis iki 120 dienų per kalendorinius metus, paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos neterminuotai.

Šiuo metu ligoninėje yra 350 lovų, iš jų – 25 lovos skirtos paliatyviosios pagalbos paslaugoms. Slaugos ligoninėje dirba gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutai, masažuotojai, socialiniai darbuotojai.

Administracijos sprendimu gali dirbti ir kiti sveikatos priežiūros specialistai. Įstaigoje yra dvasinis asistentas, med. psichologas, psichiatras. Medicinos darbuotojų komandai padeda savanoriai. Į komandos darbą stengiamasi įtraukti ir paciento artimuosius.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA