Advokatė paaiškina: ar galima paveldėti tik turtą, bet ne skolas? – Kas vyksta Kaune

Advokatė paaiškina: ar galima paveldėti tik turtą, bet ne skolas?

R. Tenio nuotr.

Į „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi skaitytojas, siekdamas išsiaiškinti dėl palikimo priėmimo, tuo atveju, kai palikėjas turi skolų.

„Mirė mano tėtis. Norėčiau priimti palikimą, tačiau žinau, jog jis turi skolų. Ar įmanoma priimti palikimą tokiu būdu, kad nerizikuočiau, jog turėsiu jo skolas padengti iš asmeninių lėšų?“, – teiravosi skaitytojas.

Į klausimą atsako advokatė Raimonda Lazauskienė.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jį turi priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

Pagal bendrąją civiliniame kodekse įtvirtintą nuostatą palikimą priėmęs asmuo, nepriklausomai nuo palikimo priėmimo būdo, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus civiliniame kodekse numatytus atvejus. Jeigu palikimą priėmė keletas įpėdinių, visi jie už palikėjo skolas atsako solidariai visu savo turtu.

Kaip jau minėta, civilinis kodeksas numato išimtys, kuomet palikimą priėmęs asmuo už palikėjo skolas neatsako savo turtu. Įstatymas suteikia teisę įpėdiniui išreikšti valią dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą (CK 5.53 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šio instituto paskirtis – apriboti įpėdinio atsakomybę už palikėjo skolas. Palikimo priėmimas pagal apyrašą yra vienintelis palikimo priėmimo būdas, kuris sudaro sąlygas įpėdiniui apsisaugoti nuo rizikos, kad palikėjo skolos viršys paveldėtą turtą ir todėl įpėdiniui kils pareiga jas grąžinti iš asmeninio turto.

R. Lazauskienė / „Advocatera“ nuotr.

Kaip nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.53 straipsnio 5 dalis turto apyraše turi būti nurodomas visas daiktų, sudarančių palikimą sąrašas, nurodant jų vertę ir aplinkybes, reikalingas jų vertei nustatyti ir įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos, nurodant palikėjo kreditorius ir skolininkus.

Pažymėtina, kad visus minėtus duomenis apyrašui sudaryti privalo pateikti įpėdinis, kuris bus atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Įpėdinis apyrašo pabaigoje pasirašo liudijimą, jog apyraše nurodytas visas įpėdiniui žinomas palikėjo turtas, jo skoliniai reikalavimai ir skolinės pareigos.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad palikėjo skolinių pareigų paveldėjimas bet kuriuo palikimo priėmimo būdu neužkerta kelio įpėdiniui ginčyti šias skolas ir kreditoriaus turtines pretenzijas, o kreditoriui savaime nesuteikia teisės į priverstinį jo pretenzijų patenkinimą. Nepripažįstant skolos, kreditorius ar skolos nepripažįstantis įpėdinis turi teisę spręsti ginčo teisenos tvarka šios skolos pagrįstumo klausimą.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra įtvirtintos neteisingo apyrašo teisinės pasekmės, tai yra, atsakomybė už palikėjo skolas visu paveldėtojo turtu, ši atsakomybė yra vertinama kaip sankcija įpėdiniui už įstatyme įvirtintų pareigų, sudarant turto apyrašą nesilaikymą.

Tokiu atveju, kad kiltų įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas visu savo turtu, turi būti nustatoma, jog įpėdinis turto apyraše nurodė ne visą palikimą sudarantį turtą arba palikėjo skolininkų nuslėpimas, arba įpėdinio iniciatyva nesančios skolos įrašymas, arba neįtraukimas į turto apyrašą turto, skolinių teisių ir pareigų apie kurias įpėdinis sužinojo po turto apyrašo sudarymo, arba įpėdinio nepateikimas visų duomenų reikalingų turto apyrašui sudaryti.

Be jau minėtų aplinkybių turi būti nustatoma dėl kokių priežasčių įpėdinis neatliko šių veiksmų, tai yra, ar dėl savo kaltų veiksmų (tyčios ar didelio neatsargumo), ar dėl objektyvių aplinkybių (pavyzdžiui, jam nebuvo žinomos paveldėtojo skolos ar turtinės teisės).

Ši atsakomybė netaikoma tik tuo atveju, jeigu į turto apyrašą nebuvo įtrauktas toks palikimą sudarantis turtas, paveldėtojo skolinės teisės ir pareigos, kurie nebuvo žinomi įpėdiniui turto apyrašo sudarymo metu, o jiems paaiškėjus, įpėdinis nedelsdamas inicijuoja turto apyrašo papildymą.

Apibendrinant, asmuo, kuris nori priimti palikimą ir nerizikuoti, kad palikėjo skolas teks padengti savo asmeninėmis lėšomis gali priimti palikimą pagal turto apyrašą. Tokiu atveju visos palikėjo skolos bus dengiamos tik paveldėtu turtu, o ne asmeninėmis įpėdinio lėšomis.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Sponsored Video
Susijusios naujienos
Naujausios žinios
EismAS
112
Laisvalaikis
KULTŪRA
Verslas
Mokslas ir IT