Atmosfera toliau kaista: kiek iš tiesų vaikų iš Kauno rajono lanko miesto darželius? - Kas vyksta Kaune

Atmosfera toliau kaista: kiek iš tiesų vaikų iš Kauno rajono lanko miesto darželius?

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Rugsėjo pradžioje prasidėjęs spaudimas Kauno rajono gyventojams tęsiasi. Užuot bandžiusi sprendimų ieškoti su rajono valdžia, Kauno miesto savivaldybė nutarė kirsti per jautriausią vietą – sieks daugiau, kaip dešimt kartų padidinti mokestį už ikimokyklinėse miesto įstaigose ugdomus vaikus, kurių tėvai deklaravę gyvenamąją vietą ne Kaune.

Ženklus smūgis tėvams

Kaip penktadienį pranešė BNS, Kauno miesto savivaldybė artimiausiame Kauno miesto tarybos posėdyje naikins lengvatą už vaikų darželį vaikams, kurių tėvai nėra deklaravę gyvenamosios vietos mieste, dėl to ši suma augs keliolika kartų. Planuojama, kad nuo Naujųjų metų viena diena darželyje ne Kauno gyventojams kainuos pilną kainą – 9,2 euro. Jei mieste deklaruotas tik vienas iš tėvų, jie mokės mažiau – 4,9 euro. Kaune gyvenamąją vietą deklaravusiems tėvams kaina nesikeis ir liks vos 0,58 euro.

Taigi, ne Kauno gyventojai vidutiniškai už vieną ikimokyklinę įstaigą mieste lankantį vaiką mokės iki 200 eurų. „Miestas suinteresuotas investuoti gerinant sąlygas savo gyventojams, todėl ir toliau lygiai taip pat kompensuos didžiąją dalį išlaidų už vaikų ugdymą. Tačiau ne mieste savo gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, kurių gyventojų pajamų mokestis keliauja kitoms savivaldybėms, atitinkamai už darželius Kauno mieste turės mokėti pilną arba pusę kainos“, – pranešime cituojama Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Baltaduonytė.

„Gyventojų skirstymas į kauniečius ir „kaimiečius“ mums nepriimtinas. Žmonės tapo mobilūs – vienur gyvena, kitur dirba arba atvirkščiai. Ar reikia plėšyti vaiką per pusę, jei jo tėtis gyvenamąją vietą deklaravo Kaune, o mama – Kauno rajone?“ – retoriškai penktadienį po dar vienos „naujienos“ apie rajono gyventojų apmokestinimą klausė Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Jis nurodė vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą numatant, kad vaikai negali būti diskriminuojami dėl savo arba savo tėvų amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės šeimyninės padėties ar kokių nors kitų aplinkybių.

Tai kiek gi tų vaikų?

Nesutaria miestas su rajonu ir dėl vaikų, kurie galimai gyvena rajone, bet lanko miesto darželius, skaičiaus. Anksčiau miesto savivaldybės atstovė J. Baltaduonytė kituose žiniasklaidos kanaluose yra teigusi, jog miesto savivaldybės skaičiavimais Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko net 5 tūkst. Kauno rajono vaikų ir tai kasmet Kauno biudžetui kainuoja net 10 mln. eurų. Tačiau tokiais skaičiais stipriai suabejojus rajono savivaldybei, šį penktadienį BNS išplatintame pranešime rajone gyvenančių šeimų vaikų miesto darželiuose sumažėjo daugiau kaip dvigubai – iki 1 900.

Pasak Kauno rajono savivaldybės mero patarėjo Edmundo Mališausko, dėl tokios grėsmingos viešojoje erdvėje platinamos aritmetikos rajono savivaldybei teko kreiptis į atsakingus Kauno rajono savivaldybės darbuotojus. Mat Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo J. Petkevičiaus pateiktais duomenimis, per pastaruosius šešerius metus Kauno rajone užregistruoti 6 747 vaikai iki septynerių metų amžiaus, o tai reikštų, kad beveik visi jie, įskaitant ir metų neturinčius, lanko miesto darželius.

Iš 6 747 rajone registruotų vaikų, 3 356 lanko darželius už Kauno miesto ribų/ Kauno raj. savivaldybės nuotr.

Tačiau rajono savivaldybės duomenimis yra kiek kitaip, nes 3 356 vaikai iš minėto skaičiaus nuo šių metų rugsėjo 1 d. lanko Kauno rajono darželius, be to, nemažą jų būrį prižiūri auklės, dar 200 lanko privačius darželius. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos visiškai tenkinamos Babtų, Ežerėlio, Kulautuvos, Zapyškio seniūnijose.

„Pripažįstame, kad Užliedžių, Domeikavos, Akademijos, Garliavos ir kitose sparčiai augančiose priemiestinėse gyvenvietėse problema išlieka“, – sakė J. Petkevičius. Tačiau rajono Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, Kauno miesto ikimokyklines įstaigas lankančių rajono gyventojų vaikų neturėtų būti daugiau nei 350. „Beje, rajono darželius taip pat lanko 53 miestiečiai“, – skaičiavo J. Petkevičius.

Vedėjas pabrėžė, kad visą laiką su vaiku, ar jis būtų darželinukas, ar moksleivis, keliauja ir jam skirtų pinigų krepšelis. Tokiu būdu vaikai padeda kurti darbo vietas pedagogams.

Teismas apgynė vaikus

Miesto savivaldybės interneto svetainėje kaunas.lt skelbiamame laisvų vietų darželiuose žemėlapyje nurodyta, kad šiuo metu Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra 312 laisvų vietų – 132 darželio ir 180 priešmokyklinio ugdymo.

Taigi, mažiausieji Kauno rajono gyventojai galėtų laisvai pretenduoti į šias vietas, nes tai ir numato įstatymas. Ir dėl to jų tėvai neprivalo deklaruoti gyvenamosios vietos Kaune, ko primygtinai reikalauja miesto valdžia. Tą 2015 m. rugsėjo 11 d. sprendimu įtvirtino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išaiškinusi, kad vaikus privalu priimti į laisvas vietas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, nesvarbu kokioje savivaldybėje jie gyvena ir yra deklaruoti.

„Gyvename Europos Sąjungoje, kur veikia laisvo judėjimo principas ir gyventojai turi teisę gauti viešąsias paslaugas nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Priėmimo į darželius taip pat negali riboti gyvenamosios vietos deklaravimas“, – sako J. Petkevičius. Vedėjas tvirtino, kad kaimyninės savivaldybės švietimo, transporto ir kitas bendras problemas galėtų kuo puikiausiai spręsti susitarimais ir apgailestavo, kad tam trūksta politinės valios.

Tikslas – perbraižyti žemėlapį

Kauno rajono savivaldybė praėjusių metų liepos 13 d. oficialiu raštu kreipėsi į Kauno miesto merą Visvaldą Matijošaitį, kviesdama kartu spręsti darželinukų problemą. Tų pačių metų rugsėjo 9 d. buvo gautas mero atsakymas: „Jei Kauno rajono savivaldybė skirtų 180 eurų už vieno vaiko ugdymą, Kauno miesto savivaldybė neatmeta galimybės svarstyti klausimą dėl priėmimo Kauno rajono vaikų į Kauno miesto ugdymo įstaigose esančias laisvas vietas.“

Tačiau rajono savivaldybės teigiamų sprendimų nesulaukta ir panašu, kad tokio dydžio sumos dabar bus pareikalauta tiesiai iš rajone gyvenančių tėvų, kurių vaikai keliauja į Kauno darželius.

J. Petkevičius tvirtino, kad Kauno rajono savivaldybės atstovai susitiko su tuometiniu Kauno miesto švietimo skyriaus vedėju Virginijumi Mažeika, po to – su administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijole Putriene, tačiau susitarti nepavyko.

„Europoje savivaldybės seniai eina bendradarbiavimo keliu. Tenka tik apgailestauti, kad Kauno miesto vadovai nenori kartu spręsti iškylančių problemų, o jas naudoja kaip spaudimo įrankį. Tikslas – perbraižyti žemėlapį, prijungti naujas teritorijas. Toks karas labiausiai žalingas gyventojams. Ypač nesmagu, kad spekuliuojama vaikais“, – apgailestavo J. Petkevičius.

Kaune atsirado kūdikio kraitelis

Prasidėjus nuožmiai konkurencijai dėl Kauno rajono gyventojų palankumo, šį mėnesį miestas žengė dar vieną žingsnį – paskelbė, jog ir mieste gimusių kūdikių tėvams bus padovanotas 300 eurų vertės kraitelis – lygiai toks, koks jau nuo 2018 m. sausio 1 d. yra dovanojamas Kauno rajono savivaldybės naujagimių susilaukusioms šeimoms.

Nuo 2018 m. 300 eurų vertės kūdikio kraitelius Kauno rajone gavo 2 234 mažyliai. 
Šiuo pavyzdžiu pasekė Šiaulių, Kazlų Rūdos, Ukmergės, Anykščių savivaldybės. O rugsėjo pabaigoje apie sprendimą nuo kitų metų teikti kūdikių kraitelius pranešė ir Kauno miesto savivaldybė.

Per visą akcijos laikotarpį atsiimti kraitelio į Kauno rajono civilinės metrikacijos skyrių ateidavo ne tik Kauno rajono gyventojai, bet ir daug šeimų iš Kauno miesto. „Žmonėms tekdavo aiškinti, kad bent vienas jų turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Kauno rajone. Tokių „paklydėlių“ buvo maždaug 10 proc., todėl džiaugiamės Kauno miesto savivaldybės sprendimu prisidėti prie mūsų iniciatyvos“, – sako Kauno rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Skirmantė Subačienė.

Steigs šeimos darželius

Kaip informuoja Kauno rajono savivaldybė, 2011–2017 m. laikotarpiu rajone papildomai sukomplektuotos 72 ugdymo grupės, į kurias priimti 1 382 vaikai. Tai vienas didžiausių skaičių Lietuvoje po Vilniaus miesto. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsteigtos dvi papildomos ugdymo grupės, 40 vietų Ilgakiemio mokykloje-darželyje ir Batniavos mokykloje-daugiafunkciame centre.

Savivaldybės taryba šių metų rugsėjį patvirtino naują šeimos darželio modelį, pagal kurį ikimokyklinio amžiaus vaikus (ne daugiau kaip 5) bus galima prižiūrėti namuose arba nuomojamose patalpose. Numatyta šių darželių veiklos ir išlaikymo tvarka.

Suplanuota ir vykdoma visa eilė ikimokyklinio ugdymo įstaigų atnaujinimo darbų: šiuo metu rekonstruojami Raudondvario lopšelis-darželis ir Ilgakiemio mokykla-darželis, suplanuota Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ rekonstrukcija, Jonučių darželis bus praplėstas atnaujinus ir rekonstravus senąjį kultūros centrą. Taip pat Kauno rajono savivaldybė planuoja pirkti tris pastatus naujuose kvartaluose ir juose įrengti darželius.

Priėmimo tvarka į Kauno rajono darželius yra laisva visiems Lietuvos vaikams. Kaip ir numato įstatymas, švietimo įstaigose esant laisvų vietų, prašymus gali pateikti ir tėvai (globėjai), kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitoje savivaldybėje, teigiamam Kauno rajono savivaldybės išplatintoje informacijoje.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA