Patarimai, ką daryti įsigijus netinkamos kokybės prekę – Kas vyksta Kaune

Patarimai, ką daryti įsigijus netinkamos kokybės prekę

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.

Prieš keletą savaičių nusipirkau naują prabangų laikrodį, tačiau jau nuo pat pirmos dienos jis nuolat genda ir prastai veikia. Ar galėčiau nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir susigrąžinti už laikrodį sumokėtus pinigus?

Į klausimą atsako advokatė Raimonda Lazauskienė:

Vartojimo sutarčių atveju pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Pirkėjo – vartotojo teisės nusipirkus netinkamos kokybės daiktą įtvirtintos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje. Iki 2014 m. birželio 13 d. galiojusioje civilinio kodekso 6.363 straipsnio redakcijoje pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį tiesiogiai nebuvo siejama su jokiais apribojimais (net ir neesminiai daikto trūkumai galėjo būti pagrindas vartotojui nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą), tačiau vartotojo pasirinktas teisių gynimo būdas turėjo atitikti proporcingumo kriterijų.

Nors nuo 2014 m. birželio 13 d. civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalis papildyta nustatant, kad pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis, tačiau pagal šiam ginčui spręsti aktualią materialiąją teisę nustatyti prekės trūkumai skaitytojo teisės nutraukti sutartį kontekste yra vertinami ne mažareikšmiškumo, o proporcingumo aspektu.

Šioje situacijoje nustačius, kad parduotas laikrodis turėjo trūkumų, vartotojo teisė gauti kokybišką prekę būtų pažeista, šiuo atveju turėtų būti sprendžiama ar įsigyto laikrodžio kokybės trūkumas tiek svarbus, jog sudarytų pagrindą nutraukti sutartį ir susigrąžinti pinigus.

R. Lazauskienė / „Advocatera“ nuotr.

Pagal 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų vartotojas pirmiausia turi teisę reikalauti užtikrinti, kad prekė atitiktų sutartį – pataisyti prekę arba ją pakeisti. Jei prekės atitiktis negali būti užtikrinta, jis gali reikalauti sumažinti kainą arba atsisakyti sutarties.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje pažymėta, kad sutarties neatitinkančių prekių taisymas ar keitimas turi būti atliekamas ne tik nemokamai, bet ir per protingą laiką bei nesukeliant didelių nepatogumų vartotojui. Pagal minėtą direktyvą teisės gynimo priemonė laikoma neproporcinga, jeigu ja, palyginti su alternatyvia teisės gynimo priemone, pardavėjui nustatomos nepagrįstos išlaidos.

Jeigu šio laikrodžio nebūtų galima pakeisti kitu pvz. jam esant specialios ribotos serijos tada pardavėjas būtų įpareigotas šį laikrodį suremontuoti. Tačiau dėl laikrodžio gedimų ir ilgai trunkančio remonto vartotojui gali tekti ilgą laiką nesinaudoti preke ir tai jam gali sukelti didelius nepatogumus.

Tokiu būdu vartotojas iš esmės negauna to, ko siekė sudarydamas pirkimo–pardavimo sutartį – turėti geros kokybės prabangų laikrodį ir juo naudotis pagal paskirtį. Todėl laikrodžio kokybės trūkumų šalinimas jį remontuojant gali būti nepripažintinas tinkamu vartotojo teisių apgynimu, todėl reikalavimas nutraukti sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus yra proporcingas sutarties pažeidimui ir gali būti naudojamas.

Klausimus, į kuriuos pageidaujate advokatės atsakymų, galima siųsti el.paštu: kaunas@kasvyksta.lt. Dėl asmeninių konsultacijų ir teisinių paslaugų suteikimo atvykite į advokatų kontorą „Advocatera“ Kaune, prieš tai suderinus atvykimo laiką telefonu 8 671 29151. Daugiau naudingos informacijos galite rasti ir advokatų kontoros „ADVOCATERA“ interneto svetainėje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Sponsored Video
Susijusios naujienos
Naujausios žinios
EismAS
112
Laisvalaikis
KULTŪRA
Verslas
Mokslas ir IT
SPORTAS
POLITIKA