Vilijampolės gyventojai suabejojo „Registrų centro“ darbu: čia vykdomos manipuliacijos

Asociatyvi / R. Tenio nuotr.
NAUJAUSIOS ŽINIOS

Portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją pasiekė Vilijampolės gyventojų skundas, kuriame reiškiamas nepasitenkinimas valstybės įmonės „Registrų centro“ Kauno filialo darbu – esą be jokio aiškaus pagrindo įregistruojant naująją daugiabučio namo pirmininkę ir, pasak jų, neatsižvelgiznt į tenykščių gyventojų norą išrinkti ir bendrijos valdybą. 

Gavo ne tai, ko norėjo: įtaria klastą

Pasak vilijampoliečių, vasarą, rugpjūčio 8 dieną, vyko susirinkimas, kurio metu rinktas ir bendrijos pirmininkas, ir valdyba. Pagal esamus įstatus esą galėjo būti paskirtas arba pirmininkas, arba valdyba. Įvykusio balsavimo rezultatuose buvo aiškiai matyti, jog dauguma pasisakė už tai, kad kaip bendrijos valdymo organas būtų paskirta valdyba, nes pirmininkė reikiamų balsų, deja, nesurinko, sakė jie.

„Tačiau Nijolė Motuzienė, pretendavusi užimti pastarąją vietą, manome, suklastojo balsavimo rezultatus – padidinusi pasisakiusiųjų „už“ skaičių ir „Registrų centro“ Kauno filiale įformino save kaip Būtų savininkų bendrijos „Vilija“ pirmininkę“, – situaciją aiškino Varnių gatvėje esančio daugiabučio gyventojai.

Dokumentuose – nesutapimai

Vilijampoliečių portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistams pateiktose dokumentų kopijose matyti, jog iš viso minėtoje bendrijoje „Vilija“ yra 69  nariai, o susiririnkime renkant bendrijos valdymo organą balsavo 38 žmonės, 21 iš jų atidavė balsą už pirmininkę N. Motuzienę. Taip pat apsvarstyti 7 klausimai: 1. Pakartotina revizijos komisijos ataskaita už 2016 metus; 2. Pirmininkės ataskaita už atliktus darbus; 3. Bendrijos pirmininko rinkimai; 4. Bendrijos valdybos rinkimai; 5. Revizijos komisijos rinkimai; 6. Kaupiamosios papildomos lėšos: lėšų dydis, kaupimo laikotarpis; 7. Tolimesnių darbų planavimas.

Tuo tarpu „Registrų centro“ Kauno filialui N. Motuzienė pateikė bendrijos susirinkimo protokolo darbotvakę, kurioje vietoje 7 klausimų įrašyti 6, t.y., nebeliko 4 numeriu įrašytos dalies – „Bendrijos valdybos rinkimai“. Taip pat protokolo išraše matyti, jog bendrijos narių atiduotas 21 balsas už pirmininkę išaugo ir tapo 26 balsais. Būtent tokius rezultatus antspaudais patvirtino „Registrų centro“ atstovai Kaune.

„Atrodo, jog dirbantieji šioje valstybės įmonėje peržvelgė vos vieną – pirmąjį puslapį dokumentų, kuriuos jiems patvirtinti atnešė N. Motuzienė, nors po jo sekė ir kiti puslapiai, kuriuose – aiškus pateiktos informacijos nesutapimas. Remiantis tikraisiais bendrijos balsavimo rezultatais, pirmininkas neturėjo nugalėti, privalėjo būti išrinkta valdyba. Pirmininkė suklastojo rezultatus, o tai tik įrodo, jog „Registrų centre“ vykdomos tam tikros manipuliacijos – to neturėtų būti“, – piktinosi vilijampoliečiai.

Išsiuntė prašymą „Registrų centrui“

Varnių gatvės gyventojai kovos už teisybę kardų nenuleido – išsiuntė „Registų centro“ Kauno filialui raštu pateiktą prašymą, kuriame teiravosi daugelio įtarimą keliančių aspektų paaiškinimo. Vienas iš vilijampoliečių užduotų klausimų valstybės įmonei buvo toks:

„Kodėl VĮ „Registrų centro“ Kauno filialas įregistravo BSB „Vilija“ pirmininkės N. Motuzienės pateiktą, 2017 08 08 vykusio BSB „Vilija“ narių susirinkimo protokolo išrašą, jeigu jis ir pridedami dokumentai akivaizdžiai nesutampa su originaliu susirinkimo protokolu“, – prašyme klausė jie.

„Nejaugi VĮ „Registrų centro“ darbuotoja R. Armoškienė matydama originalų susirinkimo protokolą, ir tvirtindama bent jau trijų pirmųjų jo puslapių autentiškumą, nesutikrino protokolo ir jo išrašo atitikimo […]. Matosi, kad VĮ „Registrų centro“ darbuotoja R. Armoškienė dirbo, švelniai tariant, labai aplaidžiai. Ji ne tik, kad nesigilino, bet ir visiškai neskaitė (ar nenorėjo skaityti) pateikto protokolo, kuris yra vientisas, parašytas ne atskiruose lapuose, o įrištoje ir antspauduotoje knygoje. Kiekvienas teisininkas perskaitęs supras, jog BSB „Vilija“ susirinkimo, vykusio 2o17 08 08, protokolo Nr. 74 tekstas visiškai prieštarauja N. Motuzienės pateiktam ir VĮ „Registrų centro“ Kauno filialo 2017 09 13 įregistruotam protokolo išrašui“, – kritikos „Registrų centro“ darbuotojai negailėjo Varnių gatvėje stūksančio daugiabučio gyventojai.

Gyventojai sulaukė atsako

Įmonė pateikė raštišką atsaką į vilijampoliečių jiems atsiųstą prašymą. Komentuodami situaciją, kodėl kaip bendrijos valdymo organas buvo įrašyta pirmininkė N. Motuzienė, „Registrų centro“ Kauno filialo atstovai rašė:

„Kadangi šiuo metu galiojančiuose Bendrijos įstatuose numatytas tik vienas bendrijos valdymo organas – bendrijos valdyba arba valdytojas (pagal šiuo metu galiojančią Įstatymo redakciją tai – bendrijos pirmininkas), norint išrinkti du bendrijos valdymo organus – bendrijos pirmininką ir bendrijos valdybą, privalu pakeisti Bendrijos įstatus, suderinant juos su Įstatymo nuostatomis“, – dėstė jie.

Pasak „Registrų centro“ atstovų, minėta darbuotoja (aut. past. R. Armoškienė) dirba Užsakymų priėmimo ir dokumentų išdavimo skyriuje. Šio skyriaus darbuotojų funkcija esą priimti pateiktus dokumentus ir patikrinti, ar dokumentų teikėjas turi teisę teikti dokumentus ir jo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Užsakymų priėmimo ir dokumentų išdavimo skyriaus darbuotojai netikrina pateikiamų juridinio asmens registravimo dokumentų turinio, teigia jie. Tai esą atlieka Juridinių asmenų registro specialistai.

„Pažymėtina, kad Registro tvarkytojas nagrinėja pateiktą prašymą ir dokumentus bei registruoja tik tuos duomenų pakeitimus, kuriuos prašyme nurodo duomenų teikėjas. Bendrija pateikė prašymą, nustatytas formas ir dokumentus tik dėl duomenų apie bendrijos pirmininką pakeitimo įregistravimo, todėl Registro tvarkytojas atitinkamai nagrinėjo dokumentus ir duomenis dėl pirmininko įregistravimo“, – raštu aiškino „Registrų centro“ atstovai.

Naujai išrinkta daugiabučio pirmininkė pateikė savo versiją

Portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistai susisiekė su Varnių gatvėje esančio namo išrinktąja bendrijos „Vilija“ pirmininke N. Motuziene.  „Kai nešiau įforminti dokumentus, tarp jų buvo ir dokumentas, nurodantis norą įforminti ir bendrijos valdybą, tačiau man „Registrų centro“ Kauno filiale buvo atsakyta, jog pagal galiojančius mūsų bendrijos įstatus yra forminta tik pirmininkė, o norint įforminti ir valdybą, reikia pakeisti esamus bendrijos įstatus naujais nurodant, kad bendrijoje bus pirmininkė bei valdyba“, – susiklosčiusią situaciją aiškino moteris.

N. Motuzienė teigė, apie pastarąjį aspektą informavusi ir namo Varnių gatvėje gyventojus. Pasak jos, tie valdybos nariai, kurie išrinkti susirinkimo metu, išliko vietinės valdybos nariais kaip anksčiau, tačiau nėra registruoti „Registrų centre“, nes, kaip minėta, reikėtų keisti bendrijos įstatus, o kol to nėra padaryta, „Registrų centras“ negali įregistruoti valdybos narių kaip oficialaus valdančiojo organo bendrijoje.

Pakeitimai kainuotų šimtus eurų

„Keisti bendrijos įstatus naujais reikia jau seniai, tačiau tai kainuoja pinigus ir būtinas visų bendrijos narių pritarimas. Tokio visapusio pritarimo kol kas nėra išsakyta. Nors visais įmanomais būdais bandžiau patenkinti gyventojų norą ir įregistruoti bendrijos valdybą, man nepavyko dėl jau minėtų priežasčių“, – tikino bendrijos „Vilija“ pirmininkė.

Pasak N. Motuzienės, senų bendrijoje galiojančių įstatų pakeitimas naujais esą atsieitų nuo 300 iki 400 eurų. „Visuomet išrinkdavome vadinamuosius namo komendantus. Jei daugiabutyje yra keturios laiptinės, tai kiekviena laiptinė turi savo atstovą. Iškilus problemai, tarkime, sugedus laiptinės durims, ankstesnieji pirmininkai skambindavo komendantams, pasitardavo dėl galimo problemos sprendimo būdo, o vėliau rinkdavo gyventojų parašus, ar šie sutinka“, – dėstė vilijampolietė.

Paklausta apie tai, kas pasikeistų, jei namo valdybos nariai būtų įregistruoti oficialiai, ir ar pakeitimai nereiškia kokių nors papildomų piniginių įplaukų į bendriją, N. Motuzienė sakė, jog niekas iš esmės nepakistų. „Mes turime revizijos komisiją, buhalterę, ji rengia ataskaitas, kuruoja finansus, kurie cirkuliuoja naudojant elektroninės bankininkystės prieigą – visiškai nedirbame su grynaisiais pinigais“, – teigė pašnekovė.

N. Motuzienės tvirtinimu, tiek revizijos komisijos, tiek esamos valdybos nariai laikas nuo laiko renkami iš gyventojų tarpo, o pageidaujant ir perrenkami naujais, jei išsako norą tapti valdančiuoju organu bendrijoje.

26 KOMENTARAI
Komentuoti

Komentuoti

*

Naujausios žinios

„Megos“ stovėjimo aikštelės įrengtos neteisėtai, kas statė – neaišku

Kauniečiai valgė „išvalytą“ mėsą: bakterijų turinti už kyšius virsdavo švaria

Šiurpi naktis Eiguliuose – į ligoninė paguldytas stipriai sužalotas vaikinas

Skaitytojas: po nesėkmingo „drifto“ laukė policijos ir mamos

„Pasipylė“ avarijos – centre spūstys, merginai prireikė medikų pagalbos

Dėl masinės avarijos du vairuotojai išvežti į gydymo įstaigą (papildyta)

Į Kauną ateina tikra žiema

Pasakos kūrėjams Raudondvaryje įteiktos padėkos ir dovanos

Tenka stovėti spūstyje – „užkeiktoje“ vietoje avarija

Kaune suspindo kalėdinės eglutės, papuoštos norais: išpildys visus