Ar visada porai reikia skubėti skirtis ?

Organizatorių nuotr.
NAUJAUSIOS ŽINIOS

Statistikos departamento duomenimis kasmet žiedus sumaino apie 20 tūkst. porų, deja,  užregistruojamas ir didelis skyrybų skaičius. Per metus maždaug 10 tūkst. porų nusprendžia pasukti skirtingais keliais ir ryžtasi oficialiai nutraukti santuoką. Ar verta skubėti? O gal verta pagalvoti apie separaciją, kaip dar vieną galimybę išgelbėti santuoką, neskubant jos visiškai nutraukti?

Portale „Kas vyksta Kaune“ advokatė Raimonda Lazauskienė trumpai jau komentavo, kas yra separacija. Po šios publikacijos sulaukta daug klausimų. Tad šiandien siūlome plačiau sužinoti, kuo gyvenimas skyriumi skiriasi nuo santuokos nutraukimo ir kas tai yra. Teisininkė santykių krizę išgyvenančioms šeimoms pataria neskubėti įteisinti skyrybų, o iš pradžių pasirinkti separaciją.

– Kaip manote, ar yra svarbu ir tikslinga saugoti šeimą? Kodėl?

-Manau, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė įsipareigojusi saugoti ir globoti šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Dabartinės santuokų ir ištuokų statistikos analizė rodo, kad maždaug viena iš dviejų susituokusių porų baigė savo šeimyninį gyvenimą santuokos nutraukimu. Tai parodo, jog šeimos, kaip visuomeninio vieneto, apsauga turėtų būti didinama, o vienas iš prioritetinių valstybės tikslų turėtų būti šeimos išsaugojimas.

-Ar  įstatymai numato alternatyvą santuokos nutraukimui?

-Taip, teisinė bazė numato teisinius instrumentus, kurių pagalba siekiama išsaugoti šeimą. Šeimos įstatymai ir jų taikymas turi užtikrinti šeimos ir jos reikšmės visuomenėje stiprinimą, šeimos narių tarpusavio atsakomybę už šeimos išsaugojimą ir vaikų auklėjimą, galimybę visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises ir apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo netinkamos kitų šeimos narių bei kitų asmenų ir kitokių veiksnių įtakos.

Viena iš teisinių priemonių, kurią laisvu noru gali pasirinkti sutuoktiniai, siekdami išsaugoti santuoką ir gyvenimą šeimoje yra galimybė teisiškai įforminti gyvenimą skyrium, t.y. separaciją. Tokia gyvenimo skyrium forma suteikia sutuoktiniams galimybę ne iš karto nutraukti santuoką, o leidžia apgalvoti savo pasirinkimą. Po tam tikro periodo gyvenimo skyrium sutuoktiniai gali vėl apsispręsti tęsti savo šeimyninį gyvenimą kartu.

-Dėl kokių priežasčių ir aplinkybių sutuoktiniams tikslinga pasirinkti gyvenimą skyrium?

-Visų pirma, palanku pasirinkti dėl to, kad Separacijos atveju, skirtingai nuo santuokos nutraukimo, negalima sudaryti naujos santuokos ar įregistruoti partnerystės, nes sutuoktinių teisiniai tarpusavio santykiai formaliai išlieka. Vadinasi asmuo vis dar laikomas susituokusiu. Separacija – tai tam tikra šeimos reorganizavimo forma, kai vieni sutuoktinių santykiai baigiasi, o kiti – išlieka. Gyvenimas skyrium gali būti suprantamas ne tik kaip galimybė išsaugoti šeiminius santykius, bet ir kaip pirmasis žingsnis į santuokos nutraukimą.

 -Kokie panašumai yra tarp santuokos nutraukimo ir separacijos?

-Tiek separacijos metu, tiek santuokos nutraukimo metu baigiasi sutuoktinių turto teisinis režimas, nustoja galioti vedybų sutartis. Taip pat sutuoktiniai privalo išspręsti klausimus dėl turto padalijimo, tarpusavio išlaikymo, vaikų auklėjimo, jų gyvenamosios vietos ir išlaikymo (byloje turi būti išspręsti visi klausimai, susiję su sutuoktinių gyvenimo skyrium patvirtinimu).

   -Separacija gali trukti iki gyvenimo galo?

– Taip, gyvenimas skyrium (separacija) patvirtinamas neapibrėžtam terminui. Tačiau, jei separacija trunka ilgiau nei vienerius metus, sutuoktiniai įgyja teisę nutraukti santuoką supaprastinta tvarka. Šiuo atveju separacijos pabaiga kartu reiškia ir santuokos pabaigą – separacija nepadėjo išsaugoti šeimos ir santuokos.

-Sutuoktiniams susitaikius separacija pasinaikina savaime?

-Kadangi separacija patvirtinama teismo sprendimu, ji ir baigiasi analogiškai –  teismo sprendimu, t.y. sutuoktiniams padavus bendrą prašymą dėl separacijos panaikinimo. Vadinasi bendro faktiško gyvenimo kartu nebeužtenka, teismo sprendimas yra privalomas. Sutuoktiniai taip pat turi pareigą pateikti teismui įrodymus, jog šie atnaujino bendrą gyvenimą ir ketina toliau gyventi kaip šeima.

-Ar panaikinus separaciją sutuoktinių turtas įgytas santuokos metu vėl tampa bendra jungtine nuosavybe?

-Atkreiptinas dėmesys, kad nors ir separacija panaikinama, tačiau tai nereiškia visiško sutuoktinių grąžinimo į status quo, pavyzdžiui, neatsinaujina sutuoktinių turto teisinis režimas, t.y. ankstesnės vedybų sutarties galiojimas.

-Patvirtinus gyvenimą skyrium sutuoktiniai privalo gyventi atskirai?

Separacijos atveju gyvenimo fiziškai atskirumas nėra būtinas, tačiau šiuo atveju asmenys jau gyvens ne kaip šeima, o kiekvienas atskirai. Vadinasi separacija – tai teisinis, bet ne visuomet fizinis gyvenimas skyriumi.

-Gyvenimą skyrium reglamentuoja tik Lietuvos įstatymai?

-Ne, separacijos institutas žinomas ne vien tik Lietuvos teisėje, bet ir kitose užsienio valstybėse. Jis įtvirtintas Belgijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Olandijos, Lenkijos, Portugalijos, Airijos teisės aktuose.

-Šiuose ES šalyse gyvenimo skyrium įstatymai ir pasekmės analogiški kaip ir Lietuvoje?

-Kitos užsienio valstybės, kurių teisinėje bazėje taip pat įtvirtintas separacijos institutas, gyvenimą skyrium sieja ir su kitokiomis pasekmėmis nei Lietuvos Respublikos teisės aktai.

-Gal galėtumėte pateikti palyginimų ir pavydžių?

-Taip, galiu. Pavyzdžiui, Belgijoje gyvenimas skyrium nenutraukia santuokos ryšių. Jo metu išlieka ištikimybės ir išlaikymo pareiga. Turtas yra padalijamas (Belgijos civilinio kodekso 311 straipsnis). Taikomos tokios pat civilinės sankcijos, kaip ir santuokos nutraukimo atveju, pavyzdžiui, prarandama teisė naudotis santuokinėmis privilegijomis. Gyvenimo skyrium patvirtinimą gavusiam sutuoktiniui gali būti ne paskirta išlaikymo išmoka, bet jo naudai pritaikyta pareiga vienam kitą remti (Belgijos civilinio kodekso 213 straipsnis). Jei gyvenimas skyrium baigiasi santuokos nutraukimu, sutuoktinis, kurio naudai buvo nustatytas gyvenimas skyrium, gali reikalauti santuokos nutraukimo atveju numatytos išlaikymo išmokos (Belgijos civilinio kodekso 301 straipsnis).

Prancūzijoje pripažinus gyvenimą skyrium, pasibaigia sutuoktinių pareiga gyventi kartu, tačiau pareigos būti ištikimiems ir remti vienas kitą išlieka. Žmona taip pat pasilieka vyro pavardę, pasibaigia sutuoktinių turto teisinis režimas, sutuoktiniai išlaiko paveldėjimo teises, išskyrus tą sutuoktinį, dėl kurio vieno kaltės pradėta gyventi skyrium.

Italijoje numatomos griežtesnės gyvenimo skyriumi pasekmės:panaikinamas reikalavimas suteikti visas paramos formas, kurios reikalingos porai gyvenant kartu, tėvystės prielaida nebetaikoma, moteris negali pasilikti vyro pavardės, pridėtos prie jos mergautinės pavardės. Gyvenimas skyrium panaikina bendrą turtą, nustatydamas gyvenimą skyrium teismas išsprendžia vaikų globos klausimą ir nustato išlaikymo, kurį turi mokėti vaiko neglobojantis tėvas (motina), dydį. Dėl teisės gyventi šeimos namuose, pirmenybė teikiama sutuoktiniui, kuriam nustatoma vaiko globa. Esant prašymui, teismas sutuoktiniui, kuris nėra atsakingas už gyvenimą skyrium, nustato teisę gauti kito sutuoktinio išlaikymą, jeigu jis nėra apsirūpinęs pragyvenimo lėšomis. Sutuoktinis, kuriam reikia išlaikymo, vis dar turi teisę gauti išlaikymo išmokas, t. y. reguliarią pragyvenimui reikalingą sumą, net jeigu jis yra atsakingas už gyvenimą skyrium.

Išskirtinis teisinis reglamentavimas numatytas Airijoje. Gyvenimas skyriumpraktiškai yra santuokos nutraukimas su visomis jo pasekmėmis, išskyrus teisę į kitą santuoką ir teisių išlaikymą. Separacijos priežastimis gali būti neištikimybė, nepagrįsta elgsena ir žiaurumas, sutuoktinio palikimas vieniems metams, gyvenimas atskirai vienus metus, kai abu sutuoktiniai sutinka paduoti pareiškimą dėl gyvenimo skyrium, gyvenimas atskirai trejus metus ir kita. Tačiau gyvenimas skyrium negali virsti santuokos nutraukimu ir nėra prielaida nutraukti santuoką. Vis dėlto anksčiau teismo priimtas sprendimas dėl gyvenimo skyrium gali būti panaudotas kai kuriems pareiškime nutraukti santuoką nurodytiems įrodymams pagrįsti.

-Ar daug žmonių naudojasi šia teisės norma?

– Gyvenimo skyrium institutas Lietuvoje galioja nuo 2001 m liepos 1 d. Tikslių statistinių duomenų kiek šeimų yra pasinaudoję šia teisės norma pateikti negaliu. Mano praktikoje šeimų norinčių patvirtinti gyvenimą skyrium pasitaikė nedaug.

-Kas gali  kreiptis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo?

– Iniciatyvą dėl gyvenimo skyrium įteisinimo gali pareikšti tiek kiekvienas sutuoktinis atskirai, tiek abu kartu. Kadangi reikalingos specialiosios žinios, tai pirmiausiai patarčiau pradėti nuo advokato konsultacijos.

Ačiū už pokalbį.

4 KOMENTARAI
Komentuoti

Komentuoti

*

Naujausios žinios

Naujovė pašto pristatyme: Kauno laiškininkai mins elektrinius dviračius

Kauno rajone prasisuko vagys: apšvarinę namą išvažiavo vogtu automobiliu, vėliau jį padegė

Į Kauną atvykęs „Eurovizijos“ nugalėtojas virpino „Žalgirio“ areną (foto)

Turtingiausių politikų penketuke – Kauno meras: solidų turtą skaičiuoja ir V. Matijošaičio sūnūs

Tragiško susidūrimo metu žuvo „BMW“ sėdėjusi mergina

LKL sezoną „Žalgiris“ pradėjo triuškinama pergale

N. Venckienė: vienintelis dalykas, kurio bijo Lietuvos valdžia – viešumas

Kauno miesto ir rajono sujungimas: V. Matijošaitis plečia savo tėvoniją

Priimtas sprendimas dėl R. Karbauskio observatorijos prie Kauno marių

Po „Red Bull“ muilinių lenktynių - nepatenkintų Žaliakalnio gyventojų raštas savivaldybei