Parengtas strateginis plėtros planas: aiškėja, kaip Kaunas vystysis iki 2022 m. – Kas vyksta Kaune

Parengtas strateginis plėtros planas: aiškėja, kaip Kaunas vystysis iki 2022 m.

Kaunas – tvarus ir pilietiškas miestas, pažangaus verslo ir inovacijų lyderis, modernios ir įtraukiančios kultūros centras, besimokančių ir laimingų žmonių namai. Šią naujajame Kauno miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane išdėstytą miesto viziją tikimasi įgyvendinti iki 2022 metų.

Beveik metus rengtą Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros (iki 2022 metų) planą kitą savaitę tvirtins miesto taryba. Pasak savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus specialistų, šis planas – tai pagrindinis miesto plėtros dokumentas, kuriuo vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracija rengia veiklos planus ir planuoja įvairius darbus.

Strateginis plėtros planas iki 2022 m. skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje numatyti. Šis strateginis plėtros planas turės užtikrinti tolygų miesto vystymąsi ir būti miesto plėtros pagrindu.

Stebės įgyvendinimą

„Rengiant strateginį plėtros planą dalyvavo daug visuomenininkų, šešios darbo grupės. Džiugu, jog per pusmetį pavyko išgvildenti aktualiausius miesto klausimus. Tam, jog būtų įgyvendintos visos plane numatytos priemonės bei tikslai, bus reikalinga kasmetinė stebėsena“, – pabrėžė kadenciją baigiantis Kauno meras Andrius Kupčinskas.

„Mano nuomone, tai antras pagal svarbumą miesto dokumentas, po bendrojo miesto teritorijos plano, kuriuo vadovaujantis dėliojami ilgalaikiai miesto darbai. Strateginis plėtros planas turi įtakos ir formuojant miesto biudžetą. Artimiausiu metu prioritetiniai darbai turėtų apimti komunalinio miesto ūkio sritis – vandentiekį, kanalizaciją, apšvietimą, gatvių asfaltavimą. Šįmet strateginį plėtros planą rengė daug įvairių sričių specialistų: verslo, medicinos įstaigų darbuotojai, savivaldybės administracijos tarnautojai, tad bendrąja prasme išėjo labai solidus dokumentas“, – kalbėjo Kauno vicemeras Vasilijus Popovas.

Anot V. Popovo, šis dokumentas ypatingai svarbus teikiant paraiškas ES paramai gauti. Tai – bazinis dokumentas, į kurį atsižvelgus miestui bus skiriamos ES struktūrinių fondų lėšos.

Rengė savo sričių specialistai

Rengiant strateginį planą, Kauno miesto savivaldybės Strateginio planavimo darbo grupė buvo patvirtinusi 6 visuomenines grupes: Verslo, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų, Kultūros ir turizmo reikalų srities, Socialinės srities, Sveikatos srities, Darnaus vystymosi ir infrastruktūros plėtros srities. Šias grupes sudarė didžiausią patirtį atitinkamoje srityje turintys miesto mokslo, verslo, bendruomenių ir viešojo sektoriaus atstovai. Skaičiuojama, jog iš viso prie strateginio plano rengimo prisidėjo daugiau nei 250 asmenų.

„Labai svarbu, kad šįkart rengiant Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros planą aktyviai įsitraukė įvairių visuomenės sričių specialistai, kurie puikiai išmano savo sritis ir turi aiškią viziją, kuriomis kryptimis turėtų vystytis mūsų miestas. Visi jie pateikė daug puikių pasiūlymų. Vieną svarbiausių prioritetinių sričių laikyčiau tvarios ekonominės raidos skatinimą ir miesto konkurencingumo didinimą. Verslo bendruomenės lyderiai diskutuodami suformulavo labai aiškų tikslą – pasiekti, kad Kaunas būtų palankiausias verslui miestas Lietuvoje. Tai apima ir palankių verslui sąlygų užtikrinimą, ir miesto investicinį patrauklumo didinimą. Jų suformuluoti uždaviniai ir priemonės yra labai aiškūs ir įtikinantys, o pasiūlyti pasiekimo indikatoriai leis stebėti, kaip tų tikslų siekiama. Labai gerai, kad pirmą kartą viename prioritete susieta ekonominė raida kartu su kultūros vystymusi. Labai įdomi diskusija vyko dėl vizijos suformulavimo. Kiekvienas terminas darbo grupėje buvo aptartas, kiekvienas teiginys išgvildentas. Ir pati vizija buvo suformuluota ne tokia gremėzdiška kaip anksčiau, ir labai aiškiai nusakanti strategines plėtros kryptis“, – akcentavo miesto tarybos narys Marijus Panceris.

Trys prioritetinės sritys

Parengtame dokumente įvardijamos trys prioritetinės sritys: tvarios ekonominės raidos skatinimas ir konkurencingumo didinimas; sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas; darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas.

Vieni iš didžiausių tikslų – Kauną paversti palankiausiu verslui miestu Lietuvoje, taip pat – Šiaurės ir Baltijos regiono kultūros lyderiu, saugiu ir bendruomenišku miestu, konkurencingu kultūrinio ir konferencijų turizmo traukos centru. Tikslams įgyvendinti paruoštas Kauno miesto savivaldybės plėtros priemonių planas, kuriame išdėstytos priemonės, pasiekimo indikatoriai, įgyvendinimo laikotarpis ir atsakingos institucijos.

Prie strateginio plėtros plano parengimo ženkliai prisidėjo bendrovė „Eurointegracijos projektai“. Bendrovei buvo pavesta atlikti savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę, Kauno miesto 2005-2015 m. strateginio plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizę, miesto socialinės ekonominės būklės analizę.

Su parengtu dokumentu susipažinti ir siūlymus teikti galima čia>>>

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA