Advokatė R.Kazlauskienė komentuoja, kaip elgtis jei nuomos sutartyje nėra numatytas vienašalis jos nutraukimas – Kas vyksta Kaune
KAUNO KALĖDŲ RADIJAS:

Advokatė R.Kazlauskienė komentuoja, kaip elgtis jei nuomos sutartyje nėra numatytas vienašalis jos nutraukimas

Užsienio spaudos nuotr.

Prieš pasirašydami dokumentus, atidžiai perskaitykite teksto turinį, su kuriuo sutiksite padėję savo parašą. Toks patarimas tinka kalbant apie bet kokio pobūdžio dokumentus – darbo, paskolos, nuomos sutartis bei įvairius kitus. Šį kartą advokatė Raimonda Kazlauskienė komentuoja situaciją, kaip elgtis norint vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, jei toks veiksmas nėra apibrėžtas dokumente:

Buvau priversta nutrauki terminuotą nuomos sutartį prieš terminą, kadangi nuomojamu įrenginiu tapo nebeįmanoma naudotis, o nuomotojas atsisakė pašalinti nuomojamo įrenginio trūkumus. Tačiau nuomotojas pažymėjo, kad sutartyje nenumatytas vienašalis sutarties nutraukimas ne teismo tvarka ir pasiūlė man kreiptis į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo. Ar tikrai negalima vienašališkai nutraukti terminuotos nuomos sutarties prieš terminą?

Terminuota nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą, kai tokia galimybė yra numatyta sutartyje, o taip pat, kai yra sutarties esminiai pažeidimai. Tiek terminuotos, tiek neterminuotos sutarties nutraukimą esant pažeidimui reglamentuoja CK 6.497 (sutarties nutraukimas prieš terminą Nuomotojo reikalavimu) ir CK 6.498 (sutarties nutraukimas prieš terminą Nuomininko reikalavimu) straipsniai. Šios normos yra dispozityvios, todėl nuomos sutarties šalys gali numatyti ir kitus sutarties nutraukimo pagrindus.

Pažymėtina, jog nagrinėjamose normose nėra aiškiai išreikšto imperatyvo dėl teisminės nutraukimo tvarkos (nenustatyta, pvz., kad sutartis gali būti nutraukta tik teismo tvarka, nenustatyta draudimo nutraukti sutartį neteismine tvarka), todėl sprendžiant dėl jos imperatyvumo taikytini bendrieji teisės normų aiškinimo metodai, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 4 dalis).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra išreiškęs poziciją, kad reikalavimas nutraukti kitų rūšių terminuotas nuomos sutartis, kurių nutraukimą reglamentuoja CK 6.497 ir 6.498 straipsniai (transporto priemonių, negyvenamųjų patalpų, pastatų ir įrenginių, įmonės nuomos) tik teismo tvarka, būtų nelogiškas, prieštarautų privačių santykių dispozityviškumo, sutarties laisvės, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, todėl pripažįsta, kad šių normų nuostatos dėl teisės pareikšti reikalavimą nutraukti nuomos sutartį teisme nėra imperatyviosios, jose nustatyta galima, tačiau ne privaloma sutarties nutraukimo tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB“ Kotesa“ v. UAB „Autoera“, Nr. 3K-3-102/2011).

Pažymėtina, kad terminu apibrėžti nuomos teisiniai santykiai paprastai atitinka abiejų šalių interesus, nes juo užtikrinamas tų santykių stabilumas, teisinės padėties apibrėžtumas, todėl terminuotos sutarties atveju šalies teisė vienašališkai nutraukti sutartį yra ribojama. Taigi, tiek Nuomininkas, tiek Nuomotojas turi teisę vienašališkai (nesikreipiant į teismą) nutraukti sutartį, tačiau tai daryti turi vadovaudamiesi CK 6.217 str. ir 6.218 str.

Klausimus, į kuriuos pageidaujate advokatės atsakymų, galima siųsti el.paštu kaunas@kasvyksta.lt

Pageidaujančius asmeninės konsultacijos ir teisinių paslaugų, prašome kreiptis tiesiogiai į advokatę telefonu 8 671 29151, arba atvykti į advokatų kontorą “ADVOCATERA“, esančią I. Kanto 24-12, Kaune.

Daugiau naudingos informacijos galite rasti ir advokatų kontoros “ADVOCATERA“ interneto svetainėje : www.advocatera.lt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Rekomenduojami video
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA