Rizikingas Kauno šeimas aplankė „Gerumo traukinukas”

NAUJAUSIOS ŽINIOS

„Linksminkimos! Linksminkimos, Pakol jauni esma, Nebus laiko mums linksmintis, Kada pasenėsma!”. (Liet. l. daina)

Matyt, ši daina šlovinamu himnu buvo neretam, dabar jau visuomenės paribyje atsidūrusiam asmeniui. Tuo įsitikinti sausio 30 d. galėjo aktyvusis Kauno jaunimas, aplankęs socialinėje atskirtyje gyvenančias šeimas ir išklausęs juodųjų gyvenimo patirčių liudijimų.

Tądien, įsisodinęs apie 20 pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacijos „Baltai Juoda“ narių ir būrį Kauno policijos pareigūnų – po Kauną pūškavo „Gerumo traukinukas”.

Akcijos metu leistasi į vilties kupiną kelionę, pas 39 socialinės rizikos grupėn patenkančių kauniečių šeimynas, auginančias mažamečius vaikus. Pasak organizatorių, stengtasi praskaidrinti jų kasdienybę, taip pat išreikštas moralinis palaikymas einantiems kelyje į dorą, o tėvai paskatinti aktyviau vykdyti savo priedermes. Priminta, kad tvirčiausi šeimos pamatai yra atsakomybė, pagarba ir rūpestis. Sergint mažuosius pabiručius nuo klastingų žiemos nasrų – jiems išdalinti vitaminai.

Su akcijos rengėjais po Vilijampolės mikrorajoną apie 4 valandas keliavo žurnalistė Skirmantė Javaitytė.

Velnias apsėda ir tėvus, ir vaikus

„Šiuo metu Kauno mieste gyvena apie 500 socialinės rizikos šeimų, reguliariai aplankomų keliskart per mėnesį. Tai šeimynos, kuriose dėl tėvų ar vaikų elgesio yra rizikinga, nesaugu gyventi, tuomet prasižengėliai drausminami: jei tėvai girtauja, smurtauja, nesirūpina vaikais – atžalos iškeliauja į socializacijos centrus, o jei įstatymams prasižengia vaikai (vartoja alkoholį, nelanko mokyklos ir pan.) pagal įstatymus nubaudžiami tėvai. Beje, per savo darbo praktiką (policijoje dirba 20 m., iš jų – 6 m. su nepilnamečiais, – aut. past.) pastebėjau, kad šiuolaikiniai vaikai yra itin agresyvūs ir neprognozuojami“, – teigė Vilijampolės policijos nuovados nepilnamečių reikalų specialistė Daiva Stravinskienė.

Slenksčio žmonės

Per keturias vieno ekipažo (iš viso po miestą pasklido 5) lankymo valandas, Vilijampolėje buvo aplankyta apie 10 šeimų. Beveik visos jos – su savais sopuliais, kuriuos stengiamasi užkišti į pačią širdies kertelę ir meluojant sau – garsiai ištarti: „Man viskas gerai, problemų nėra“.

Tarp kalbintų pašnekovų dauguma – kenčiančiųjų nuo alkoholizmo, skurdo ir socialinių įgūdžių stokos. Tačiau juodybės gelmėn nugrimzta ne visi – tarp aplankytųjų buvo ir viena laiminga šeima, su alkoholizmu atsisveikinusi visiems laikams.

Kviečiame susipažinti su 4 atviriausiais aplankytais asmenimis – gyvais korojančios ir atbudinančios realybės pavyzdžiais.

„Tenoriu, kad vaikai augtų su manimi“

M. L. (44 m. moteris), turinti problemų dėl alkoholio:

„Turiu 8 vaikus, deja, dabar gyvenu tik su dviem iš jų bei su savo motina – I grupės invalide, esu našlė, sergu migrena, epilepsija. Anksčiau laimės ieškojau Vokietijoje, Olandijoje, Anglijoje, visada baigdavosi taip pat, būdavo: nuvažiuoji, apgauna, darbo nėra ir prašai pinigų bilietui namo iš vaikų, likusių tėvynėje. Šiuo metu dirbu – pardavėja.

Gerai gyvenau iki 38 m., o tada „susidraugavau“ su stikliuku. Ir žinote ką? Visas mano gyvenimas nuėjo – šuniui ant uodegos! Man jau niekas nebepadės…

Klausiate kur vaikų tėvai? Dalies jų – jau nėra gyvųjų tarpe: trijų vaikų tėvas užmuštas bare prieš 10 m., vieno iš sūnų tėvas irgi miręs, o jauniausios mergaitės tėvas žuvo prieš mėnesį – esu „juodoji našlė“.

Šiuo metu man neramiausia dėl sūnaus -16-metis jau trečią kartą aštuntokas, chuliganas. Bet, džiaugiuosi, kad padūkęs tik jis vienas, o kiti vaikai – mokosi puikiai.

Jei auksinė žuvelė galėtų išpildyti 3 mano norus, teprašyčiau vieno vienintelio – kad visi vaikai augtų su manimi“, – tvardydama ašaras, pokalbį baigė pašnekovė.

„Svajoju pagaliau iš čia ištrūkti“

R. A. (44 m. moteris) nelankiusi mokyklos, nemoka skaityti, probleminis faktorius – skurdas:

„Turiu 4 vaikus, kuriuos sunkiai sekasi išlaikyti, socialiniame būste gyvename tik iš vaikų pašalpų. Pirmasis vyras mirė, o su antruoju – išsiskyrėme. Įdėti ką į burną – turime ne visada, o ir valgome dažniausiai sriubą ar prėską košę. Dar turiu širdies problemų, būna, kad nualpstu prie vaikų, šie suskumba paduoti vaistų, tuomet paguliu ir praeina. Ech, vis tie nervai, dėl nepritekliaus…

Vienai – be galo sunku. Štai, pažiūrėk į numuštas duris (parodo į plyšius lauko duryse, – aut. past.), vėjas kiaurai eina, arba užsuk į antrą kambariuką – jis ledinis, visi vaikai su striukėmis sėdi (toliau pokalbis tęsiamas „ledainėje“: medinis kambario langas kiauras, įskilęs: gali stebėti kaip pro vieną lango pusę vėjo gūsis įeina, o apsukęs šuorą – pro kitą skylę išeina. Šaltis purto net su žiemine striuke, nušalusioje nosyje pradeda formuotis varveklio užuomazga, o rišliai uždavinėti klausimus tampa sunkiau dėl dantų, kalenančių kadrilį. „Vėdinimo sistema“ veikia – nepriekaištingai, – aut. past.).

O dar ir 15-metis sūnus neklauso: nuo rugsėjo nelanko mokyklos… nežinau ką su juo daryti. Jėgų jau nebeturiu! (sunkiai atsidūsta, – aut. past.).

Apie ką svajoju? Kasdien tegalvoju, kaip kuo greičiau iš čia išeiti. Gyventi čia – nebeįmanoma! (susigraudina, – aut. past.). Gyventi įkvepia tik vaikai, jei ne jie – pati jau seniai sau mirtį būčiau pasirinkusi“…

„Nesimokysiu ir nedirbsiu – nenoriu!“

Pašnekovės R.A. sūnus S.A. (15 m.), pusmetį nelankantis mokyklos:

„Žinoma, myliu savo mamą (trumpam nutyla, – aut. past.)… bet vistiek jos neklausau. Nesimokysiu ir nedirbsiu – nenoriu, o kokia prasmė? O kam man dirbti, stengtis dėl naujo būsto, jeigu šitą davė nemokamai? Gyvenimo tikslo neturiu. Nieko nenorėčiau gyvenime keisti, ką pasirinkau – tą ir turiu“, – pokalbį baigė nesutramdomas paauglys.

Dž. Ch.: „Tuomet alkoholio nupirkdavo 10-metis sūnus, dabar į burną – nei lašo“

Dž. Ch. (41 m. moteris), 4 vaikai, buvusi alkoholikė, ketverius metus gyvena pavyzdingai:

„Prie išgėrinėjimų mane pripratino a.a. vyras, o kai jis mirė – likau su 4 vaikais, apėmė depresija, tuomet pradėjau stipriai gerti. Būdavo, kad dešimtmečio sūnaus prašydavau parnešti man alkoholio iš „taško“. Ir parnešdavo. Netruko, kai kaimynės pradėjo mane skųsti vaikų teisių instancijoms. Atžalas laikinai atėmė, o aš iškeliavau į anoniminių alkoholikų klubą. Kartą buvau atkritusi, bet susiėmiau ir nuo tada prasidėjo mano kilimas iš bedugnės. Galiausiai užsikodavau. Ten visam gyvenimui įkalė žodžius: „Nekelk pirmos!“. Esu ryžtingai nusiteikusi – dabar manęs niekas neprivers gerti.

Žinote, kai mano 37 m. vyras mirė, pas jį nebuvo nei vieno organo, tinkančio donorystei – ar bent įsivaizduojate kaip žaloja alkoholis?!”, retoriškai pokalbį baigė priklausomybei švinines duris užtrenkusi moteris.

Ragina telktis

Nepilnamečių reikalų specialistė D. Stravinskienė ragino būti budresnei ir geranoriškesnei pačiai bendruomenei: „Skatinu nelikti abejingais, prisijungti prie saugios kaimynystės projektų, o jei turite socialinės rizikos grupei priskiriamus kaimynus – praneškite policijai: ateikite į to rajono komisariatą pasikalbėti arba informuokite el. paštu (daugiau informacijos internetiniame policijos puslapyje). Konfidencialumas – garantuojamas. Bet nepamirškite, kad geriausia – savo elgesiu būti pavyzdžiu ir atrama suklupusiesiems,“ – tvirtino D. Stravinskienė.

Nebūti abejingumo gerbėju

Vienas iš akcijos organizatorių – „Baltai Juoda“ vadovas Paulius Klikūnas skatina būti visuomenės aktyvais, o ne pasyvais ir visiems kartu kurti harmoningą gyventi aplinką: „Akcijos „Gerumo traukinukas“ metu aplankėme socialinės rizikos šeimas, nes tai labiausiai pažeidžiama gyventojų grupė, kuriai valstybė skiria mažiausiai dėmesio.

Socialiai ir pilietiškai neabejingas jaunimas nori gyvu pavyzdžiu prisidėti prie suklupusiųjų gerbūvio kūrimo. Tokiose šeimose augantys vaikai neturi likti nuošalyje, tad reikia nedelsiant kurti palankią jų socializacijai aplinką. Tenka pripažinti, kad į vaikus šiuo metu žiūrima pro trumparegiškus valdiškus akinius, tad mes stengsimės šią situaciją pakeisti ne tik dalyvaudami panašiose akcijose, bet ir rengdami masines šeimų šventes”, – teigė P. Klikūnas.

Neįvertiname to, ką turime

Akcijoje dalyvavusi organizacijos „Baltai Juoda” narė Ieva Česnavičiūtė (22 m.) pasakojo, jog prisidėti prie „Gerumo traukinuko” ją prispyrė smalsumas ir noras praskaidrinti „kitokių“ šeimų kasdienybę:

„Neįtikėtina pajusti persimainymą: iš pradžių mus pamatę žmonės apsistatydavo mūrinėmis atsiribojimo sienomis, tačiau kiek pabendravus, jos subyrėdavo lyg trapios smėlio pilys – lankomieji įnikdavo geranoriškai šnekučiuotis. Nuoširdumas – didi galia.

Labiausiai įstrigo vaizdas viename bendrabutyje: durys apykiaurės, namuose pro langą pučia vėjas, tačiau maža mergaitė šiltai apsirengusi, ramiai sau sprendžia matematikos užduotis, o sutikusi nepažįstamus svečius – mielai nusišypso, pradeda čiauškėti, rodyti savo piešinius … Negali tam likti abejingas. Akcija privertė mane susimąstyti, kad paprastame savo gyvenime turiu tiek DAUG, tiesiog to neįvertinu!”, – pastebėjo I. Česnavičiūtė.

Imtis ir keisti

„Supratau, kad labai daug kas priklauso nuo aplinkybių, kuriose žmogus atsiduria, – apie patirtį šioje akcijoje kalbėjo organizacijos „Baltai Juoda“ narė Akvilė Čerkauskaitė (21 m.) ir pridūrė: „Gaila, bet realybė negailestingai parodo, jog, kai kuriose situacijose vienas žmogus esti bejėgis, ką nors pakeisti, pvz.: aplankėme alkoholizmu sergančią motiną, kuriai reikėjo paskatos iš šalies, priversiančios susimąstyti apie vaikų ateitį. Lemtingu momentu jai reikėjo gelbėjimosi rato. Ir ji jo sulaukė – iš socialinių darbuotojų bei policijos. Esu nepaprastai dėkinga, kad jaunimo organizacija leido prisiliesti prie naujos patirties, pajusti, kad iš tiesų galima pakeisti situaciją, padėti tiems, kurie gimė kitokioje socialinėje aplinkoje, o patirti ir išgyventi – jiems yra tekę žymiai daugiau,” – atviravo A. Čerkauskaitė.

Pabaigos intencija

Dalis žmonių paleidžia savo likimo vadeles ir tiesiog pasiduoda inertiškai egzistencijai. O juk viskas galėtų būti stipriai kitaip… Jei matai, kad kažkas ritasi socialinės juodumos bedugnėn – nemiegok, pabusk iš letarginio miego ir neleisk savo tautiečiams pašvęsti gyvenimo beprasmiškai programai – „einu šunims šėko pjauti!“.

Skirmantė Javaitytė

0 KOMENTARŲ
Komentuoti

Komentuoti

*

Naujausios žinios

Žinomuose festivaliuose - tikra narkotikų puota

Vakar iškritęs lietus tik pradžia – atkeliauja 4 kartus stipresnės liūtys

Prie „Kauno Žalgirio“ klubo prisijungė vienas geriausių Lietuvos futbolininkų

Į smurto skandalą įklimpusi septynių vaikų mama: prašau mane išteisinti

Apie socialinę verslo atsakomybę ir galimybes Lietuvos moksleiviams

Pabėgioti išsiruošęs kaunietis sulaikė neblaivią vairuotoją

Savaitgalį atidaromas dar vienas atnaujintas Kauno parkas

Oficialu: nuo kitų metų turėsime viena nedarbo diena daugiau

Įspėjimas kauniečiams: dviejuose paplūdimiuose maudytis draudžiama

Antras R. Mikutavičiaus žudiko bandymas - nesėkmingas