Renovacijai Kaune atrinkti dar 100 daugiabučių (adresų sąrašas) – Kas vyksta Kaune

Renovacijai Kaune atrinkti dar 100 daugiabučių (adresų sąrašas)

Kauno miesto taryba patvirtinto Kauno miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2013-2014 metų programą ir beveik 100 daugiabučių papildė modernizuojamų namų sąrašą.

Taryba ketvirtadienį pritarė 96 atrinktų modernizuoti Kauno daugiabučių namų sąrašui bei programos įgyvendinimo administratoriais paskyrė AB „City Service”, UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis ir UAB „Būsto valda” pagal bendrovėms priskirtas administruoti teritorijas.

„Pirmuoju etapu buvo atrinkti 35 daugiabučiai namai, kurių šiluminės energijos sąnaudos viršijo 150 kWh/ kv. m per metus. Šiuo etapu buvo atrinkti dar 96 namai, tačiau juos atrenkant svarbiausiu rodikliu nebebuvo vien tiktai sunaudojamos energijos sąnaudos. Buvo atrinkti aktyviausi, labiausiai renovacijai pasiruošę namai”, – teigė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Naujasis daugiabučių modernizavimo modelis

LR Aplinkos ministerijos iniciatyva vasarį buvo pristatytas naujas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo modelis. Jo esmė – būsto savininkams neprisiimti organizacinių, kreditinių įsipareigojimų bei projektų įgyvendinimo rizikos, išmokant jų namui padarytas investicijas.

Siekdama kuo greičiau pradėti įgyvendinti Programos naująjį modelį, Kauno savivaldybė atrinko jos teritorijoje esančius neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius gyvenamuosius namus ir pateikė jų sąrašą Aplinkos ministerijai. Balandį buvo paskelbtas patvirtintų 35 daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikatų ir investicijų planų paslaugos viešasis pirkimas.

Įgyvendinamos priemonės

Patvirtinus šią programą, jos administratoriai privalės įgyvendinti parengtą investicijų planą. Jis apima patvirtintų daugiabučių namų techninio darbo projekto, rangos darbų pirkimo, sutarčių su laimėtojais sudarymo, energinio naudingumo sertifikato po modernizavimo atlikimo, statybos techninės priežiūros pirkimo, tinkamo atnaujinimo projekto administravimo darbus.

„Pagal Aplinkos ministerijos reikalavimus šiuo metu turime išrinkti gyvenamųjų namų projektų administratorius ir suteikti jiems visus įgaliojimus parengti techninius darbo projektus pagal investicijų planus ir tuos projektus įgyvendinti. Visa dokumentacija turi būti pabaigta iki kitų metų pabaigos, statybos darbai – iki 2015 m. spalio”, – teigė Kauno miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Algirdas Vaitiekūnas.

Savivaldybės atrinktuose daugiabučiuose namuose numatoma įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias priemones. Jos leis sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. ir juose pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę.

Pagal tarybos patvirtintą programą yra numatomas šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas, ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas, stogo šiltinimas, naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas, fasado sienų šiltinimas, balkonų ar lodžijų įstiklinimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langais, rūsio perdangos šiltinimas, liftų atnaujinimas.

Finansavimas

Daugiabučių namų atnaujinimo programoje numatytomis lėšomis bus teikiamas lengvatinis kreditas su ne didesnėmis kaip 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis visam kredito paėmimo laikotarpiui. Valstybės lėšomis bus padengiama 100 proc. investicinio projekto parengimo išlaidų bei 15 proc. investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms valstybės remiamoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti.

Papildomai bus teikiama 25 proc. parama iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų (projektams, kurie bus įgyvendinti iki 2014 m. pabaigos), jei planuojamas energinis efektyvumas ne mažesnis kaip 40 proc.

Kiekvieno daugiabučio namo gyventojai, priimdami sprendimą dėl investicijų planų įgyvendinimo, kartu turės galimybę nuspręsti ir dėl investicijų išmokėjimo sąlygų: per kokį laikotarpį ir kokiu būdu mokės. Asmenys, kuriems šildymo išlaidos buvo kompensuojamos, ir toliau galės naudotis esama parama.

Laukiami rezultatai

„Mieste yra beveik 5 tūkst. daugiabučių. Tai kur kas didesnis skaičius, lyginant jį su kitomis savivaldybėmis. Nors renovacija ir pajudėjo iš mirties taško, to tikrai neužtenka. Po 20 metų kai kuriuose mikrorajonuose niekas nenorės gyventi. Mieste yra pastatų, kurių neapsimoka renovuoti – juos geriau griauti ir statyti naujus”, – teigė meras A. Kupčinskas.

Patvirtintas Kauno miesto modernizuotinų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas – kitame puslapyje.

Pirmuoju etapu patvirtintą sąrašą Kauno mieste ir rajone skelbėme anksčiau. Jį rasite čia.

1 2
Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA