Dėl naujo mokesčio gali brangti šiluma vartotojams – Kas vyksta Kaune

Dėl naujo mokesčio gali brangti šiluma vartotojams

Šių metų gegužės 30 dieną Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) savo nutarimu Kauno termofikacijos elektrinei (toliau – Elektrinė) nustatė naują dvinarę šilumos kainą, išskiriant rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainą, kuri sudaro 2,52 Lt per mėnesį už kilovatą. Iš viso per mėnesį šis mokestis sudarys 1.009.008 Lt. Jį pagal nutarimą Elektrinei turės mokėti AB „Kauno energija”.

Nors Komisijos nutarimas apie naujas šilumos gamybos kainos dedamąsias „Valstybės žiniose” buvo paskelbtas tik šių metų birželio 5 dieną, įsigaliojo birželio 6 dieną, Elektrinė apie naujų dedamųjų įsigaliojimą paskelbė jau šių metų gegužės 31-ąją.

Ir nors Komisija naujas dedamąsias pirmiesiems galiojimo metams patvirtino tik birželio 17-ąją, o pagal LR Šilumos ūkio įstatymą ir pagal galiojančias metodikas naujos šilumos kainos dedamosios gali būti pradėtos taikyti tik nuo kito mėnesio po jų patvirtinimo, Elektrinės teigimu, naujos dedamosios įsigaliojo jau nuo birželio 1 dienos ir todėl ji jas įtraukė į savo nuo liepos 1 d. parduodamos šilumos kainą.

AB „Kauno energija”, laikydamasi įstatymų nuostatų, nesutiko su šiuo Elektrinės veiksmu ir kreipėsi į Komisiją, prašydama išaiškinti, ar Elektrinė nepažeidžia teisės aktų nuostatų įtraukdama naują užmokestį į savo gaminamos ir parduodamos šilumos kainą jau nuo liepos 1 d. Komisija savo 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. R2-1850 atsakė, kad naujas mokestis į šilumos kainą nuo 2013 m. liepos 1 dienos turi būti įtrauktas.

Tačiau AB „Kauno energija” nesutiko su šiuo išaiškinimu, kadangi, bendrovės nuomone, taip būtų pažeistos LR Šilumos ūkio įstatymo ir šilumos kainos nustatymo metodikos nuostatos. Todėl bendrovė į vartotojams nuo liepos 1 d. parduodamos šilumos kainą naujo mokesčio kol kas neįtraukė. Bendrovės nuomone, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, nuo kito mėnesio 1 dienos įsigalioja Komisijos nutarimu nustatytos dedamosios, o ne galutinės šilumos kainos, apskaičiuotos pagal naujai nustatytas šilumos kainos dedamąsias. Taigi, Elektrinė, skaičiuodama šilumos kainas pagal naujas dedamąsias, gali pradėti jas taikyti ne anksčiau kaip nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. AB „Kauno energija” pasirengusi šią savo poziciją ginti teisme.

Tačiau ginčas vyktų faktiškai tik dėl vieno mėnesio mokesčio. Kai šis užmokestis vis dėlto bus pradėtas taikyti, šilumos kaina vartotojams padidės 0,91 ct/kWh be PVM.

Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA