Automobilių stovėjimo aikštelės nesiruošia tobulinti tvarkos (všį atsakymai į miestiečių pasiūlymus) – Kas vyksta Kaune

Automobilių stovėjimo aikštelės nesiruošia tobulinti tvarkos (všį atsakymai į miestiečių pasiūlymus)

„Kas vyksta Kaune“ – tai miesto bendruomenės informacijos šaltinis, kurio pagalba nuo 2009-ųjų skleidžiama įvairi informacija miesto gyventojams, Kaune negyvenantiems, bet jam prijaučiantiems, taip pat keliamos aktualios temos, su kuriomis susiduriame mes, gyventojai ir miesto svečiai. Man, kaip kauniečius vienijančio portalo redaktoriui, kurio pagrindinė idėja yra pilietinės žiniasklaidos sklaida, nesmagu, jei mieste vyksta negeri dalykai ir jų nieks iš esmės nesiruošia spręsti, todėl pasinaudoję interneto mums suteikta galia viešinti informaciją, pradedame informacijos skleidimo kampaniją, kuria sieksime supažindinti su mįslinga miesto politikų priimta ir Všį „Automobilių stovėjimo aikštelės“ vykdoma tvarka teikiant vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą paslaugą.

Matydamas, kaip Všį „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikia rinkliavos paslaugą, kiek kiekvieną dieną sulaukiame nusiskundimų iš žmonių, pasiūlėme miesto bendruomenei surašyti pasiūlymus ir pastabas apie teikiamą paslaugą. Jas surinkę, parengėme oficialų raštą ir pristatėme tiek į miesto savivaldybę, tiek į všį. Po mėnesio nesulaukę atsakymo į pateiktus pasiūlymus, pateikėme pakartotinį raginimą atsakyti ir išspręsti su parkavimu susįjusias problemas ir galų gale, praėjus kiek daugiau nei 3 mėnesiams, gavome atsakymą. Jo nekomentuosiu, tiesiog kviečiu visus „Kas vyksta Kaune“ skaitytojus, kam aktuali ši tema, susipažinti su miesto bendruomenės pateiktais klausimais ir pasiūlymais, kaip tobulinti rinkliavą, bei atsakymais, kuriuos pateikė valstybės tarnautojai, galimai darantys pažeidimus, turinčius nusikaltimo požymių.

DĖL 2012-07-05 GAUTO RAŠTO

Atsakydami į Jūsų pakartotinį prašymą, visų pirma pateikiame bendrą informaciją, kad Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Rinkliavų įstatyme nustatyta, kad „vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje” (2 str. 3 d.). LR Vietos savivaldos įstatyme yra numatyta, kad kiekviena savivaldybė turi LR Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę ir per įstatymo numatytas funkcijas turi teisę savarankiškai nusistatyti vietines rinkliavas bei jų įgyvendinimo tvarką, todėl skirtingose savivaldybėse ši tvarka gali skirtis. „Savivaldybės tarybos sprendimai dėl vietinių rinkliavų ir mokesčių, taip pat savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės, už kurių pažeidimą įstatymai numato administracinę atsakomybę, galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir jų laikytis privalo visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai, taip pat į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys” (54 str. 4 d.).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vietinė rinkliava nėra paslauga. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje (bylos Nr. A756-2267/2011) yra išaiškinęs, kad „vietinė rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Dėl rinkliavų ir jų dydžio nesitariama.” „Vietinės rinkliavos samprata (skirtingai nuo valstybinės rinkliavos) nėra kaip nors siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas, todėl aiškinant ją sisteminiu teisės aiškinimo būdu, vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos nustatyta įmoka už teisę atlikti tam tikrus veiksmus, t. y. esminis vietinės rinkliavos elementas – įmokos už savivaldybės tarybos suteikiamą teisę, o ne įmokos už teikiamas paslaugas nustatymas” (2005 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. Al 1-574/2005, 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1354/2010).

VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės” yra juridinis asmuo Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu įgaliotas rinkti vietinę rinkliavą už naudojimąsi tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti ir vykdyti šios rinkliavos mokėjimo kontrolę. VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės” nėra pelno siekianti organizacija. Surinkta rinkliava įskaitoma į Kauno m. savivaldybės biudžetą (LR Rinkliavų įstatymo 16 str. 2 d.). Kauno miesto savivaldybės taryba sprendžia dėl biudžeto panaudojimo ir skirstymo. VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės” yra skiriamos lėšos atlikti funkcijoms, numatytoms įstaigos įstatuose, arba tikslinės dotacijos su nurodyta paskirtimi. Mūsų įstaiga negali apsiimti vykdyti jai nepriskirtų funkcijų (pvz., gatvių dangos tvarkymas, sniego valymas, medžių genėjimas stovėjimo aikštelėse ir pan.), tai nepriskirtina įstaigos kompetencijai.

 

ATSAKYMAI:

1 2 3 4 5
Rekomenduojami video
TOP NAUJIENOS
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
Naujausios žinios
Rodyti Daugiau ⟶
EISMAS
112
LAISVALAIKIS
KULTŪRA
VERSLAS
MOKSLAS IR IT
SPORTAS
POLITIKA