Patalpų savininko teisės išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savo patalpų ribojimai – prieštarauja Konstitucijai

„Advocatera“ nuotr.
NAUJAUSIOS ŽINIOS

Iki šiol patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas neturėjo teisės kreiptis į Registro tvarkytoją dėl šios buveinės išregistravimo net ir tuo atveju, jeigu jis Civilinio kodekso nuostatose, kuriomis reguliuojama sutarčių teisė, nustatyta tvarka nutraukė susitarimą dėl sutikimo suteikti patalpas juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti ir toks sutikimas baigė galioti.

Plačiau komentuoja advokatė Raimonda Lazauskienė:

Toks teisinis reguliavimas buvo įtvirtintas Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punkte, kuris numatė, kad patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl tokios buveinės išregistravimo tik tuo atveju, kai juridiniam asmeniui įregistruotas šiame Nuostatų punkte nurodytas teisinis statusas („inicijuojamas likvidavimas“, „likviduojamas“, „bankrutuojantis“ arba „bankrutavęs“).

Konstitucinis Teismas gegužės 4 dieną priimtu nutarimu pripažino, kad toks aukščiau įvardintas teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims (nuosavybė neliečiama, o nuosavybės teises saugo įstatymai), konstituciniam teisinės valstybės principui, iš kurio kyla reikalavimas užtikrinti konstitucinių vertybių pusiausvyrą, t. y. reikalavimo, nustatant konstitucinių teisių ir laisvių įgyvendinimo steigiant juridinius asmenis teisinį reguliavimą, be kita ko, įtvirtinant viešojo intereso nulemtą registruojant juridinius asmenis privalomą nurodyti duomenį – juridinio asmens buveinę, šių konstitucinių teisių ir laisvių įgyvendinimą derinti su pagal Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalis ginama nuosavybės teise.

Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, jog reguliuojant juridinių asmenų veiklą siekis užtikrinti Civiliniame kodekse numatytą reikalavimą, kad juridinis asmuo veiktų tik turėdamas buveinę, gali būti įgyvendintas ir mažiau patalpų, kuriose tokia buveinė įregistruota, savininko nuosavybės teises ribojančiais būdais, kaip antai numatant tam tikrą protingą terminą patalpų savininkui įspėti apie susitarimo dėl sutikimo suteikti patalpas buveinei registruoti nutraukimą, taip sudarant galimybę juridiniam asmeniui, jo filialui ar atstovybei per tą laiką pakeisti buveinę.

Nutarimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje adresu http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1830/content.

Klausimus, į kuriuos pageidaujate advokatės atsakymų, galima siųsti el.paštu kaunas@kasvyksta.lt.

Dėl asmeninių konsultacijų ir teisinių paslaugų suteikimo prašome atvykti į advokatų kontorą „ADVOCATERA“ Kaune, prieš tai suderinus atvykimo laiką telefonu 8 671 29151.

Daugiau naudingos informacijos galite rasti ir advokatų kontoros „ADVOCATERA“ interneto svetainėje www.advocatera.lt.

0 KOMENTARŲ
Komentuoti

Komentuoti

*

Naujausios žinios

Stringa pasiruošimas naujo Kauno policijos komisariato statyboms

Būkite atidūs: Vilijampolėje lengvojo automobilio ir motociklo susidūrimas

Kauno apskrities politikos neramumų priešakyje – nepasitikėjimas vadovais

100-mečio mototurizmo ralio dalyviai finišuoja Birštone (tiesioginė transliacija)

Kauno policijos viršininkas „Kasko“ atsisakymo nedramatizuoja

Prašo kauniečių pagalbos: atskrido į Vilniaus oro uostą, tačiau namų nepasiekė

Svetimo šuns apkandžiotą kaunietę nustebino pareigūnų paskirta bauda

Fiksuoja kauniečiai: į miestą užklydo žiauriu elgesiu garsėjantis vabzdys

Kauno policija ieško moterį požeminėje perėjoje apiplėšusio vyro

Populiariame Kauno paplūdimyje atlikti papildomi vandens tyrimai