Senasis Kaunas: kaip buvo pakeisti Aleksoto gatvių pavadinimai

"Lietuva senose fotografijose" nuotr.
NAUJAUSIOS ŽINIOS

Portalas „Kas vyksta Kaune“ tęsia straipsnių ciklą, kuriame pateikiamos svarbios XX amžiuje tą dieną spaudoje paskelbtos naujienos (kalba netaisyta), kurias pavyko išsaugoti Architektūros ir Urbanistikos tyrimų centro komandai. Lapkričio 25-ąją 1922-aisiais „Lietuva“ rašė apie Aleksoto gatvių pavadinimų keitimą.

„ Aleksoto gatvių pavadinimas. Lapkričio 9 dieną įvyko antrašai gatvių pavadinimų nustatymui Komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Burmistras Vileišis, kun. Pral. Dambrauskas, prof. E. Volteris, mokytojas Volockis, inž. Krasauskas ir inž. Jokimas.

Buvo svarstomas klausimas, kaip tinkamiausia pavadinus Aleksoto gatvės. Šis klausimas paruošti buvo pavesta kun. Pral. Dambrauskui, kursai ir pristatęs tam tikrą projektą.

Projektuojamieji pavadinimai buvo nustatyti tam tikros Komisijos iš Aleksoto gyventojų, vadaujant kun. Tomui Žilinskui.

Apsvarsčius šio projekto pavadinimus, Komisija yra nutarusi vadinti 1) Savalkų gatvę – vadinti Veiverių gatve, pamatuojant šį pavadinimą tuo, jog ši gatvė veda Veiverių link ir be to paminėjimui Veiverių mokytojų seminarijos, kuri yra davusi Lietuvai daug mūsų liaudies švietėjų.

2) Karolio gatvė vadinti Aukštoji g. kaipo einančią pačiu šio miesto dalies kalnų kūbiriu.

3) katrės g. – Yliškių gatv., kaipo vedančią į Yliškių dvarelį. 4) Kinderiškių g. vadinti Gintariškių g., kad sulietuvinus tą pavadinimą.

5) Kazio g. vadinti Antakalnio g. Nr. 6) Magdės g. – Vidukalnio gatvė kaipo einančią į prieškalnį iš kalno vidurių.

7) Elenos gatvę vadintiHarriso gatve atminimui žuvusio prie šios gatvės Amerikos Lietuvių brigados leitenanto Samuelio Harriso, malšinant komunistus sukilėlius mūsų kariuomenėje.

8) Onos g. – Prienų g. ir 9) Kreivoji g. – vadinti Seinų gatve.

10-11) Esamoji prie aerodromo taip vadinamoji Kamienų gatvė nutarta vadinti Raubos gatve ir kit; projektuojamąją pro aerodromą vadinti Kumpio gatve, paminėjimui žuvusių mūsų kariuomenės garsių lakūnų.

12) Nemuno gatvę, kuri eina Aleksote Nemuno pakrante, nutarta vadinti Minkauskio gatve, atminimui garsaus matematiko Hermano Minkauskio, kursai yra gimęs Aleksote.

Visų kitų gatvių pavadinimai pasiliko tie patys, kurie yra šiandien vartojami.

Komisijos nutarimui tapo išreikšta padėka kun. T. Žilinskui, kursai yra pasidarbavęs šiame reikale.“

0 KOMENTARŲ
Komentuoti

Komentuoti

*

Naujausios žinios

Girtutėlis dviratininkas išsiruošė į kelionę

Zoologijos sodas vėl kvies rinkti ąžuolo giles gyvūnams

Kaune pristatyta rekordinė mozaika iš pašto ženklų

Kauno savivaldybė turi darbo pasiūlymą vadovui

Derliaus šventėje Kaune lauks sodo gėrybių degustacija

Kelyje kliudęs automobilį į griovį nuriedėjo sunkvežimis

Vairuotojams nustatytos naujos sankcijos už ištisinės linijos kirtimą

Nelaimė Šilainių pėsčiųjų perėjoje: nukentėjo trys žmonės

Išsituokusių kauniečių vaikai sulauks pagalbos

Ekonomistai užsimojo nustatyti sumą, kurią žmogus gautų nuo gimimo iki mirties